11 december 2019

Huurdersvereniging Zundert, Thuisvester en de gemeente Zundert hebben woensdag 11 december de jaarlijkse prestatieafspraken voor sociale woningen ondertekend. De partijen spraken over een goede samenwerking. De prestatieafspraken worden elk jaar gemaakt. 

In de prestatieafspraken 2020 zijn concrete afspraken gemaakt over sociale huurwoningen, zoals beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, duurzaamheid en huisvesting van speciale doelgroepen. 
Extra aandacht is uitgegaan naar de samenhang van ontwikkelingen in het sociaal domein, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en wonen. Zoals het convenant ‘Vroeg erop af’, waarbij de huurbetaling direct uit de uitkering wordt betaald voor de huurders die dat willen. 

Bestuurslid van de Huurdersvereniging, de heer Backx, de directeur-bestuurder van Thuisvester, de heer Hobbelen, burgemeester Vermue en wethouder Wonen, de heer Kok tonen zich tevreden over het resultaat.  
Naast de extra huurwoningen die gebouwd gaan worden hebben wij grote waardering voor de gezamenlijke inzet om te zoeken naar oplossingen en maatwerk in het sociale domein.”, aldus Jan Backx van Huurdersvereniging Zundert

Woonvisie Zundert 2.0

De jaarafspraken passen binnen de lange termijnafspraken voor 2020 en de Woonvisie Zundert 2.0. Na de jaarlijkse evaluatie worden de bevindingen meegenomen in de afspraken voor het volgende jaar. Met deze afspraken en werkwijze voldoen de gemeente, de corporatie en de huurdersvereniging aan de eisen die de Woningwet hieraan stelt.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/huurdersvereniging-zundert-woningstichting-thuisvester-en-gemeente-zundert-zetten-goede-samenwerking.html