05 december 2018

Op maandag 10 december organiseert de provincie Noord-Brabant een inloopavond bij Restaurant Ruyterhof aan de Hogestraat 22a Rijsbergen. Geïnteresseerden kunnen vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur terecht voor het stellen van vragen over de uitgevoerde saneringswerkzaamheden en de procedure ter afronding van de saneringswerkzaamheden met betrekking tot het voormalig terrein van Brabant Chemie.

In 2018 zijn de resultaten van de grond- en grondwatersanering in een evaluatierapport beschreven. Online kunt u de belangrijkste conclusies uit dit rapport teruglezen. Bovendien staat de verdere procedure beschreven ter afronding van het saneringstraject. Kijkt u daarvoor op deze website: https://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=1056238925404ea69d206b358b0c0467.

In het verleden is de bodem van het terrein van Brabant Chemie in Rijsbergen verontreinigd geraakt. In 1995 is begonnen met het saneren van de bodemverontreiniging. De sanering is nu bijna afgerond.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/inloopavond-sanering-terrein-brabant-chemie.html