12 juni 2018

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe stap gezet in de bepaling van de locaties van windmolens langs de A16. Met ingang van 19 juni ligt het ontwerp inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) ter inzage. Vanaf dat moment kunt u 6 weken lang een zienswijze indienen. Heeft u vragen over de windmolens of het inpassingsplan? Op 21 en 27 juni bent u van harte welkom op twee inloopavonden van de provincie:

·         21 juni, 18.30 - 20.30; Plexat, Kerkstraat 22, Wagenberg (knooppunt Klaverpolder, Zonzeel, Nieuwveer)
·         27 juni, 18.30 - 20.30; De Koutershof, Koutershof 4, Rijsbergen (knooppunt Hazeldonk, Galder)

Het is vrije inloop en u mag zelf bepalen op welk tijdstip u langs komt. Tijdens de inloopavonden kunt u visualisaties van de locaties waar de windmolens komen in virtual reality bekijken. Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Voor specifieke of meer uitgebreide vragen kunt u ook een afspraak maken op het projectbureau, via windenergiea16@brabant.nl. Op www.brabant.nl/windenergieA16 vindt u ook meer informatie. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/inloopavonden-windenergie-a16.html