03 juli 2019

‘In de gemeente Zundert heb ik mijn nieuwe thuis gevonden.’ Dat sprak nieuwe burgemeester van de gemeente Zundert, Joyce Vermue, uit tijdens haar installatie in de speciale raadsvergadering van woensdag 3 juli. Joyce Vermue, 34 jaar en geboren in Zeeland,  is op 9 mei 2019 door de gemeenteraad van Zundert aanbevolen als de nieuwe burgemeester voor Zundert. Vanaf vandaag is ze burgemeester van de gemeente.

 

‘In gezamenlijkheid kunnen we veel bereiken’

In haar toespraak benoemde burgemeester Vermue dat de komende periode in het teken staat van nader kennismaken met de gemeente en haar inwoners. ‘Ik geloof dat we in gezamenlijkheid veel kunnen bereiken, nieuwe kansen kunnen benutten voor een gemeente, waarin iedereen zich thuis voelt. Een gemeente Zundert die leeft met een blik op de toekomst.’ (Zie onderstaande bericht voor de volledige toespraak).

 

Rode Lantaarn

Tijdens de installatie overhandigde burgemeester Van Aart van Loon op Zand de Rode Lantaarn aan burgemeester Vermue. De Rode Lantaarn is een wisseltrofee, die sinds 2002 doorgegeven wordt aan de jongste burgemeester, want met haar 34 jaar is burgemeester Vermue de jongste burgemeester van Nederland. De zes gildes, die de gemeente Zundert rijk is, brachten een vendelgroet ter ere van de nieuwe burgemeester. En een eervolle aubade werd voorgedragen door de Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak.

 

Burgemeester Vermue in een notendop

Mevrouw J.G.P. (Joyce) Vermue is geboren in Zeeland en woonde tot voor kort in IJzendijke (gemeente Sluis). Sinds juli 2017 is zij werkzaam als strategisch adviseur en teamleider Beleid & Kwaliteit bij de ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Daarvoor is zij 1,5 jaar lid geweest van de Tweede Kamer voor de PvdA. De meeste werkervaring heeft zij als manager Beleids- en Bedrijfsvoering en directielid bij de Stichting Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen.

 

Toespraak burgemeester Vermue:

Geachte leden van de gemeenteraad, Commissaris van de Koning, leden van het College, beste familie, vrienden en bovenal beste inwoners van Zundert!

Wat een hartverwarmende reacties heb ik gehad, nadat de gemeenteraad op 9 mei de voordracht van mij als uw nieuwe burgemeester bekend heeft gemaakt.

Toen in september het bericht kwam dat in Zundert de zoektocht naar een nieuwe burgemeester werd gestart, werd direct mijn belangstelling gewekt. Terug naar de omgeving waar ik studeerde. De omgeving waar ik veel goede herinneringen aan heb. Naar een gemeente met verschillende kernen, op de grens van Nederland en Vlaanderen en met een rijk verenigingsleven. Kortom een plek waar ik mij echt thuis ga voelen! Dit blijkt ook uit het Zundertse DNA-boek waarin vermeld staat dat Zundert zich kenmerkt door Zeeuwse zelfredzaamheid en Vlaamse vriendelijkheid.

Die zelfredzaamheid waar in het DNA-boek over gesproken wordt, ook wel uit te leggen als het vermogen om je eigen oplossingen te kiezen, is voor mij altijd al de basis geweest om mijn steentje bij te dragen aan onze maatschappij. Eerst als maatschappelijk werker waarbij ik mensen ondersteunde die door omstandigheden het even wat moeilijker hadden. Het doel voor hen was zo snel mogelijk weer zelfstandig verder te kunnen.

Later als Tweede Kamerlid, omdat ik heb ervaren dat wetgeving direct invloed heeft op de mogelijkheden en kansen van mensen in het leven. En nu als uw burgemeester omdat ik er in geloof dat we in gezamenlijkheid veel kunnen bereiken. Nieuwe kansen kunnen benutten voor een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt. Een gemeente Zundert die leeft!

In de afgelopen maanden heb ik alle kernen die de gemeente kent bezocht. Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert. Wandelen door de Pannenhoef of op de Oude Buisse Heide, op verschillende plekken een kopje koffie gedronken of een hapje gegeten. En niet te vergeten het Zunderts trappist geproefd.

Deze bezoeken waren vooral bedoeld om gevoel te krijgen bij de gemeenschap en de uitdagingen die voor de toekomst gezien worden. Dit kan alleen door daadwerkelijk zelf te ervaren en te zien waar over gesproken en geschreven wordt. Zo wil ik ook invulling geven aan het burgemeesterschap. Door op pad te gaan, het gesprek aan te gaan en van daaruit de verbinding te leggen met de voornemens voor de toekomst.

De komende periode ligt, naast mijn reguliere taken, het accent op kennismaking Een kennismaking waarbij ik raadsleden uitnodig mij mee te nemen naar plaatsen in de gemeente waar men trots op is, waar men uitdagingen ziet en ik hen uitnodig om samen met mij voor een vereniging of een ander maatschappelijk doel als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken.

Daarnaast wil ik in de aanloop naar het Corso graag op bezoek bij alle buurtschappen.

Samenwerken zit de inwoners van Zundert in de genen, is me verteld. Samen aan de slag gaan wordt met de paplepel in gegoten door al van jongs af aan te helpen in de tent en op het veld met het bouwen van de wagens voor het Corso. Het Corso neemt een belangrijke plaats in, in de gemeente Zundert en natuurlijk wil ik daar, als uw burgemeester, alles over te weten komen.

In de week na de bekendmaking van mijn voordracht als uw nieuwe burgemeester stond een column in de krant getiteld; ‘Hup Ukkie’. Dat ik vanaf vandaag de jongste burgemeester van Nederland ben heeft veel aandacht getrokken. De uitoefening van het burgemeesterschap is niet leeftijdsgebonden. Daar waar het om de Zundertse gemeenschapszin gaat vinden u en ik elkaar in ons gezamenlijk belang!

Zundert heb ik ervaren als een gemeente die naar de toekomst kijkt. De gezamenlijke verantwoordelijkheid die de gemeenteraad neemt voor het politieke akkoord in de komende jaren levert een goede basis om samen de blik vooruit te richten. Daarbij is er de stevige ambitie om inwoners, verenigingen en ondernemers consequent te betrekken bij plannen in de gemeente.

Zundert heeft in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester al een paar duidelijke opgaven benoemd. Opgaven waar ik mij, met alles wat ik in me heb, voor in zal zetten. In het bijzonder wil ik er vandaag twee uitlichten.

Bijdragen aan een veilige woon- en leefomgeving zie ik als één van mijn belangrijkste opgaven. Zorgdragen voor openbare orde en veiligheid is een directe verantwoordelijkheid van een burgemeester. In de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet naar een voldragen veiligheidsprogramma. Dit maakt ook dat andere gemeenten in den lande naar Zundert kijken om te leren van de ervaringen die hier zijn opgedaan. Overdracht van kennis en ervaring staan aan de basis van hoe wij als overheden verbonden met elkaar omgaan. Maar veiligheid, in de brede zin van het woord, is en blijft nu en in de toekomst een belangrijk punt van aandacht.

In onze gezamenlijke opgave blijven wij in gesprek over wat een veilige omgeving is en kan gezocht worden naar passende oplossingen, binnen de mogelijkheden die de wet ons daartoe biedt.

Zundert is een netwerkgemeente die onder andere binnen de D6 en D9 gemeenten opereert. We zoeken de samenwerking omdat we in gezamenlijkheid met andere gemeenten tot een beter resultaat voor Zundert kunnen komen. Daarbij staan voor mij een aantal zaken voorop. Samenwerking op een grotere schaal dient te allen tijde te leiden tot toegevoegde waarde lokaal.

Door samenwerking vanuit wederkerigheid vorm te geven en onszelf telkens de vraag te stellen wat de meerwaarde is voor alle partijen die betrokken zijn leggen we de basis voor een samenwerking die op lange termijn standhoudt. We hebben elkaar als overheden nodig.

Dit alles met behoud van zelfstandigheid en de eigen identiteit. Zundert is uniek en heeft de omgeving veel te bieden.

Naast de opgaven die er op het gebied van openbare orde en veiligheid en de bestuurlijke samenwerking liggen wil ik bovenal burgemeester zijn voor alle inwoners. Bij mooie momenten, maar ook door een steuntje in de rug te bieden op het moment dat iemand met tegenslag te maken krijgt.

In de gemeente Zundert heb ik mijn nieuwe thuis gevonden.  Een thuis voor mij en een thuis voor de mensen die dichtbij mij staan. Zij hebben mij de afgelopen periode ontzettend gesteund. Ik deel met ze wat mij bezighoudt en ik ga ervanuit dat ze mij ook in de toekomst blijven zeggen waar het op staat.

Mijn ouders en vrienden. Mijn broer kan er vandaag, vanwege zijn werk, helaas niet bij zijn.

Mijn huis in Zeeuws-Vlaanderen is verkocht en de verhuizing naar Achtmaal, waar ik de eerste periode ga wonen, is gepland.

Dames en heren,

Zundert wordt gekend door de rijke historie, de prachtige natuur, het ondernemerschap en al het moois wat Zundert biedt. Daar wil ik graag samen met u een grote bijdrage aan leveren.

Ik kijk uit naar onze kennismaking en samenwerking, in welke vorm dan ook. Bedankt voor uw komst en laten we samen voor een veilig en bruisend Zundert gaan! Het is voor mij een voorrecht vanaf vandaag uw nieuwe burgemeester te mogen zijn.

 

 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/joyce-vermue-geinstalleerd-als-nieuwe-burgemeester-gemeente-zundert.html?L=0&cHash=a3a4335d5c021228b21df36909c3e31a