04 mei 2018

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding 'lintjesregen' 2019 ?

Dien uw voordracht in vóór 1 juli 2018.

Voordat u een voordracht indient is het van belang contact op te nemen met de medewerker Kabinet van het Bestuurscentrum, Corrie Bastiaansen, telefoon 076 - 599 56 of c.bastiaansen@zundert.nl.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/koninklijke-onderscheidingen-voordracht-indienen-voor-1-juli.html