12 oktober 2018

Om de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te toetsen, is er dit jaar een leefbaarheidsonderzoek gestart in de kernen van onze gemeente. Dit onderzoek wordt doorgetrokken naar het buitengebied. Bewoners van het buitengebied kunnen, in het kader van dit onderzoek, een dezer dagen een enquête in de bus krijgen. De vragenlijst wordt op basis van een willekeurige steekproef en anoniem verspreid in het buitengebied. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2019 te raadplegen via deze website.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/leefbaarheidsonderzoek-buitengebied.html