10 oktober 2019

Op zaterdag 19 oktober vinden er dorpsbijeenkomsten plaats. Dit zijn fysieke contactmomenten waarbij, op verschillende locaties in de gemeente, inwoners worden bevraagd over hun wensen en behoeften voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan én het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).

Het GVVP vormt de basis voor de inrichting van de gemeentelijke verkeers- en vervoersstromen de komende jaren, het IBOR vormt de basis voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De wensen van de inwoners staan centraal in deze plannen. Om deze wensen op te halen, worden dorpsbijeenkomsten georganiseerd.

 

De planning van de dorpsbijeenkomsten ziet er als volgt uit:

  • 10:00 – 12.00 uur: Zundert - voor CultuurCentrum De Schroef.
  • 10:00 – 12.00 uur: Wernhout - nabij Bakkerij van Hassel.
  • 13.00 – 15.00 uur: Rijsbergen - voor de Plus supermarkt.
  • 13.00 – 15.00 uur: Achtmaal - ’t Gouwe Pleintje.
  • 16.00 – 18.00 uur: Klein Zundert - Jan Koekenplein, nabij de cafetaria.

Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen bij de dorpsbijeenkomsten.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/meedenken-over-verkeer-en-vervoer-en-openbare-ruimte-bezoek-de-dorpsbijeenkomsten.html