28 december 2018

Vanaf 1 januari wordt het afval in onze gemeente opgehaald door een nieuwe inzamelaar: Renewi. Zij halen in het nieuwe jaar de drie afvalstromen huis-aan-huis op. Renewi volgt Van Kaathoven op.  

De wisseling heeft geen gevolgen voor de dag of de wijze van inzameling. Het afval moet nog altijd voor 07.30 uur op de juiste wijze worden aangeboden op de dag van inzameling. Kijk voor deze juiste wijze en de dag van inzameling op de nieuwe afvalkalender. Wel kan het zijn dat het tijdstip waarop het afval wordt ingezameld wijzigt.  

 

Nieuwe textielinzamelaar

Ook de inzamelaar van het textiel wijzigt in het nieuwe jaar van Sympany naar ReShare. Laatstgenoemde is een onderdeel van het Leger des Heils. Met deze wijziging verdwijnen de witte inzamelcontainers uit onze gemeente, deze worden vervangen door ReShare-containers. Het ingezameld textiel gaat naar een sorteercentrum van het Leger des Heils, hier krijgt het textiel een nieuwe bestemming. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwe-afvalinzamelaar-in-de-gemeente-zundert.html