10 januari 2020

Vrijdag 10 januari proostten we op een nieuw jaar. Burgemeester Vermue sprak haar nieuwjaarswens uit in haar nieuwjaarstoespraak. De toespraak kunt u hieronder lezen. 

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Vermue

Beste Zundertenaren, Beste relaties,

Het jaar 2020 is aangebroken. Een nieuw decennium en een nieuwe periode ligt voor ons. We zijn aanbeland in de jaren twintig en dat geeft energie.  Vindt u ook niet? Namens het gemeentebestuur van Zundert heet ik u van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van onze gemeente.

Voor mij is dit de eerste nieuwjaarstoespraak die ik voor u mag houden, na een half jaar het ambt te vervullen. Een half jaar met vele indrukken en mooie ervaringen. En dit mag ik doen in het hernieuwde raadhuis. Met veel oog voor duurzaamheid en behoud van de authentieke elementen hebben Zundertse ondernemers gewerkt aan een eigentijds raadhuis. Een raadhuis voor al onze inwoners.

2020 belooft veel moois. Zo openen we binnenkort de nieuwe brandweerkazerne en ambulancepost. De buurtschappen zijn alweer druk bezig met nieuwe corso-ontwerpen , maar eerst vieren we morgen het Vaandelfeest. Het boek ‘Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout’ wordt in maart opnieuw uitgegeven. Om dit te vieren gaan de gildes samen op zoek naar een burgerkoning, of koningin. Natuurlijk herdenken we óók in 2020 75 jaar bevrijding, met april als maand van de vrijheid. En dit is nog maar een greep uit hetgeen ons in 2020 te wachten staat.

Er is veel om trots op te zijn in Zundert. En dat vindt ook de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Ik vraag daarom graag uw aandacht voor zijn nieuwjaarswens voor ons

[1. Film: CdK Wim van de Donk]

Zundert staat voor de kracht van Brabant. Mooie woorden van onze Commissaris van de Koning die ik alleen maar kan onderschrijven. Zundert laat lef en koers zien door hard te werken aan de bestuursopdrachten die in 2018 zijn vastgesteld. Zo zetten we bijvoorbeeld concrete stappen op het gebied van onderwijshuisvesting en een vitaal buitengebied. Samenspel met alle betrokkenen is hierin een belangrijke factor voor succes. Een goede dialoog is cruciaal om te komen tot besluiten waar onze gemeenschap achter staat.

Als je als gemeente lef wil tonen, stappen wil zetten, dan vraagt dat echter nogal iets van de dialoog die gevoerd wordt. Het is een ontdekkingstocht die je met elkaar aangaat. Een zoektocht naar de juiste stappen, waarbij niet alle informatie op voorhand beschikbaar is. Je leert bij elke stap die je zet. Vaak doe je een stap vooruit, soms kies je een ander pad dat beter werkt. Een zoektocht die je met elkaar en met overtuiging in een positief resultaat aangaat. Zoals in de pilot vitaal buitengebied. Partners zoals dorpsraden, ondernemersverenigingen, overheden werken samen aan de toekomst van ons buitengebied.

Soms zijn er ogenschijnlijk tegengestelde belangen, waarbij de kracht van ‘luisteren’ niet onderschat mag worden. De ander bevragen. Horen wat iemand beweegt. Verschil van mening hoeft namelijk niet te leiden tot verdeeldheid. Het maakt het gekozen pad alleen maar waardevoller en breder gedragen.

In de afgelopen maanden vertelde iemand me: “In onze gemeente hebben we van alles wat er is tenminste twee”.  Wellicht historisch ontstaan vanuit een gezonde strijd enerzijds en grote gemeenschapszin anderzijds. We zien het terug in het corso, de vele sportverenigingen en het rijke culturele aanbod in onze gemeente.

Eén van onze wethouders sprak de volgende woorden tijdens mijn installatie: “Zundert is ook een gemeente waar iedereen overal specialist in is en ook overal verstand van heeft.” Na mijn eerste half jaar kan ik u zeggen dat ik dit volledig herken. Het is een houding die misschien wat ‘eigenzinnig’ kan overkomen maar ook leidt tot een ongelofelijk grote organisatiekracht.

Als gemeente willen we op een coöperatieve manier samen werken aan verbeteringen. Maar soms kan het zo zijn dat u als inwoner denkt; ‘Dat kan ik beter!’  Daar waar u als inwoner ervan overtuigd bent het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen dan de gemeente dan geven we u vanaf komend jaar graag deze kans. Wij geven u het recht ons ‘uit te dagen’ vanuit de overtuiging dat we samen verder komen. De wijze waarop we dit gaan doen werken we komende periode verder uit en hierover wordt u geïnformeerd.

Het gaat niet alleen om grote initiatieven maar juist ook om kleine tastbare ideeën. Een voorbeeld vinden we in de Huiskamer van Achtmaal waar een groep ouderen bij elkaar komt.

[ 2. Filmpje huiskamer Achtmaal ]

Wat een lieve groep mensen. Een  ogenschijnlijk kleine, maar buitengewoon waardevolle activiteit. Deze initiatieven en activiteiten in onze gemeente moeten we koesteren, maar laten we ook kritisch naar onszelf durven kijken. We hebben in Zundert een rustig oud en nieuw gehad, waarbij de overgang naar een nieuw jaar positief gevierd is. Maar er zijn nog steeds uitdagingen die onze aandacht nodig hebben.

Afgelopen woensdag heeft onze politie tijdens een verkeerscontrole enkele kilo’s hennep in een auto gevonden. Door hier op een doortastende en adequate wijze vervolg aan te geven hebben we gisteren in de Molenstraat twee actieve kwekerijen, een drogerij en een stekkerij aangetroffen. Uiteraard ga ik als burgemeester passende maatregelen nemen. Deze actie is een resultaat van de intensieve samenwerking in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Hierbij werken wijkagenten, handhavers en ambtenaren openbare orde en veiligheid intensief samen. Ondermijnende criminaliteit kunnen we en zullen we nooit tolereren. Heeft u signalen dan is het van belang deze ten allen tijde te melden. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Bij binnenkomst in het raadhuis heeft u het al kunnen zien. Wij bieden u een alcoholvrij aperitief aan. Als symbool voor verantwoord alcoholgebruik. U heeft het allemaal afgelopen jaar kunnen lezen in de media: de Zundertse jeugd drinkt meer dan jeugdigen in andere gemeenten. Maar dit bericht zal niet nieuw voor u zijn geweest. Ik hoorde het in mijn rondgang en kennismaking met onze gemeente al regelmatig. Zowel jong als oud bracht het soms met ‘trots’ bij mij ter sprake. Een vorm van trots die mij dan wel weer verbaasd. Vanzelfsprekendheden die er van oudsher zijn over het gebruik van alcohol en de wijze waarop wij dit overdragen op nieuwe generaties, onze jeugd, mogen we tegen het licht houden. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 is niet alleen strafbaar.  Onverantwoord drankgebruik op jonge leeftijd is ook zeer schadelijk voor de ontwikkeling.

Dit vraagt om bewustwording en gedragsverandering van alle partijen. “Geniet, maar drink met mate” een veelgehoord credo, inmiddels een decennium terug. Als gemeente zetten we actief in op voorlichting over verantwoord uitgaan, samenwerking met horecaondernemers en gaan we actief controleren op alcoholgebruik onder jongeren. Maar we hebben vooral ook ouders, het verenigingsleven, onderwijs en ondernemers nodig om hierin samen met ons op te trekken. Ik nodig u uit samen met ons deze handschoen op te pakken!

Onze jeugd heeft de toekomst!

Dat ik vanaf februari niet meer de jongste burgemeester van Nederland ben betekent dat er wel weer wat verjonging mag komen. Daarom hoop ik hier volgend jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie samen met de eerste kinderburgemeester uit onze gemeente te staan. Dit jaar gaan we namelijk op zoek naar een jonge vertegenwoordiger van de gemeente.

Ik wens u allen een gezond, liefdevol en voorspoedig 2020 toe!

Een bekende Brabander heeft er een lied over geschreven en ik wil deze nieuwjaarstoespraak eindigen met dezelfde woorden.

‘Laten we proosten

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwjaarstoespraak-2020-burgemeester.html