04 april 2019

Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) heeft de visie op het basisonderwijs voor Zundert en Klein Zundert afgerond en aangeboden aan de gemeente Zundert. In het document staat de visie van SPOZ over de toekomst van het basisonderwijs in Zundert en Klein Zundert. SPOZ heeft de visie opgesteld voor het brede onderzoek naar de toekomstige huisvesting van het basisonderwijs in Zundert en Klein Zundert.  

SPOZ bestuurder Leonie van Breda heeft de onderwijsvisie persoonlijk overhandigd aan wethouder Onderwijs, Twan Zopfi, en wethouder onderwijshuisvesting, Johan de Beer. SPOZ is verantwoordelijk voor het basisonderwijs op de St. Annaschool en Zonnebloem in Zundert en de st. Antoniusschool in Klein Zundert. Samen met de drie teams is er gesproken over de toekomst van het onderwijs voor hun school. Wat vinden zij belangrijk en hoe zien zij de toekomst van het basisonderwijs? Dit heeft uiteindelijk geleid tot één onderwijsvisie van SPOZ.

SPOZ bestuurder Leonie van Breda overhandigde de visie aan de wethouders, vergezeld van twee veiligheidsbrillen: “De brillen staan voor transparantie, veiligheid, bouwen en het vooruit kijken naar de toekomst. Ik hoop dat wij met die kernwoorden het verdere proces met elkaar kunnen doorlopen. Ik ben trots op de collega’s die in korte tijd deze belangrijke eerste stap hebben kunnen zetten”. Wethouders Twan Zopfi en Johan de Beer complimenteerden SPOZ en de scholen met de constructieve wijze waarop in zo’n korte tijd deze visie tot stand is gekomen.

Hoe nu verder

De toekomstige onderwijshuisvesting in Zundert en Klein Zundert is één van de zes prioriteiten van de gemeente Zundert zoals die zijn geformuleerd in de bestuursopdrachten in het politiek akkoord 2018-2022. De onderwijsvisie van SPOZ is daarmee input voor deze bestuursopdracht. De gemeente gaat nu samen met SPOZ kijken welke scenario’s voor onderwijshuisvesting er mogelijk zijn, mede op basis van deze visie. Dit is input voor het integraal huisvestingsplan (IHP) dat de gemeente in samenwerking met alle schoolbesturen binnen de gemeente opstelt.

Wethouder De Beer kijkt vanuit de portefeuille onderwijshuisvesting met vertrouwen naar het proces: “We doorlopen deze bestuursopdracht samen; onderwijs en overheid. Dat geeft vertrouwen in een mooi resultaat. We werken toe naar verschillende scenario´s voor de bouw of verbouw van de scholen. De scenario’s willen we eind 2019 in het integraal huisvestingsplan besluitvormend aan onze gemeenteraad voorleggen”.

De gemeenteraad wordt in De Ronde van 16-17 april geïnformeerd over de onderwijsvisie van SPOZ

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/onderwijsvisie-voor-zundert-en-klein-zundert-is-afgerond.html