16 mei 2018

Naar aanleiding van een burgerinitiatief voor een paarden- en menroute in de gemeente Zundert is een burgerwerkgroep samen met de gemeente Zundert en Routebureau West-Brabant de afgelopen maanden aan de slag gegaan om de aanleg van de route voor te bereiden. Het Routebureau gaat tot ongeveer 14 juli veldonderzoek uitvoeren. Er is geen overlast van de werkzaamheden. De medewerkers van Routebureau wandelen door de omgeving en meten een en ander op. De aanleg start naar verwachting in het najaar.

Het burgerinitiatief is zeven jaar geleden opgestart waarna de gemeenteraad vorig jaar € 25.000 beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering in 2018. Het gaat om een knooppuntenroute (net als bij fietsen maar dan voor paarden) van ongeveer 100 km over zandpaden verspreid over het hele grondgebied van de gemeente Zundert. In de omliggende gemeenten zijn soortgelijke initiatieven in onderzoek en in België ligt deze route al. De route van Zundert sluit aan bij de omliggende routes zodat ruiters een in een groot gebied hun route kunnen plannen via een website.

Onderzoek

eHHet onderzoek bestaat uit het verrichten van veldwerk om te kijken of de route door ruiters gereden kan worden. Er wordt een veiligheids- en kwaliteitscheck uitgevoerd op de aansluitingen van de routes in de gemeentes Roosendaal en Rucphen. Ook worden eventuele knelpunten in de Zundertse route geïnventariseerd, de locaties van de routeborden en palen bepaald, een tussenrapportage uitgebracht en de route wordt uitgewerkt en gedigitaliseerd. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/onderzoek-naar-paarden-en-menroute.html