18 december 2019

Op 1 januari 2020 gaat in Nederland de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in. Alle gemeenten gaan de nieuwe wet invoeren. De gemeente Zundert gaat hiervoor samenwerken met 15 andere gemeenten in de regio West-Brabant.

 

Wat is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg?

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vervangt, samen met de Wet Zorg en Dwang, de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. De Wvggz richt zich op mensen met een psychiatrische aandoening. De nieuwe wet maakt het mogelijk om verplichte zorg aan inwoners ook poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Degene die zorg krijgt, kan dan makkelijker contact blijven houden met familie en vrienden. En zo blijven deelnemen aan de samenleving. Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, als het er niet veilig genoeg is voor de persoon en zijn omgeving, of de persoon zelf niet wil, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn.

 

Introductie van het Meldpunt Crisiszorg

Iedere inwoner kan een melding doen als hij denkt dat een persoon hulp nodig heeft. Dit kan anoniem. De 16 gemeenten in de regio West-Brabant hebben hiervoor het Meldpunt Crisiszorg ingesteld. Het telefoonnummer is 0800 - 5099. De medewerkers van dit meldpunt beoordelen iedere melding namens de 16 gemeenten en zorgen voor een adequate afhandeling. Indien nodig wordt de melding doorgestuurd voor onderzoek. Dit leidt mogelijk tot een aanvraag bij het OM voor verplichte zorg. Hierover besluit de rechter.

Meer informatie over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is te vinden op www.dwangindezorg.nl/wvggz.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/op-1-januari-gaat-de-nieuwe-wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg-in.html