30 augustus 2017

Basisschool St. Antonius in Klein Zundert is dringend toe aan onderhoud van het dak, de afwatering en het binnenklimaat. Om dit te realiseren maken de gemeente Zundert en schoolbestuur SPOZ extra budget vrij. Het noodzakelijk onderhoud moet na de herfstvakantie zijn afgerond.

Op 23 juni ontving wethouder Van Tilburg een brandbrief van bezorgde ouders over de bouwkundige staat van de basisschool. “Deze brandbrief hebben we direct serieus genomen, want kinderen en docenten moeten in een veilige en gezonde omgeving kunnen leren en werken. In juli is er een bouwkundige inspectie van het gebouw uitgevoerd en zijn de noodzakelijke werkzaamheden op een rij gezet. De inspectie toonde aan dat vooral het dak, de afwatering en de luchtcirculatie in het gebouw aangepakt moeten worden,” aldus wethouder Rinie van Tilburg.

Financiering van het onderhoud

In januari 2016 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen overgedragen aan de besturen voor het basis-  en speciaal-onderwijs. Hiervoor heeft het schoolbestuur Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) 94.000 Euro ontvangen om het dak van de Antoniusschool te vernieuwen. De totale kosten van het huidige onderhoud worden geraamd op 150.000 Euro. Het SPOZ en de gemeente hebben afgesproken om het resterende bedrag bovenop de € 94.000 van het onderhoud samen te dragen, en  ieder 28.000 Euro te investeren. De school kan daarmee 5 à 6 jaar vooruit in afwachting van de politieke besluitvorming en realisatie van renovatie/verbouw of nieuwbouw van onderwijshuisvesting in Zundert en Klein Zundert.

Na de herfstvakantie klaar

Het streven is om na de herfstvakantie met de werkzaamheden klaar te zijn. Vanaf nu tot aan de herfstvakantie worden werkzaamheden buiten (dak en afwatering) gedaan waar de leerlingen onder schooltijd geen hinder van ondervinden. In de herfstvakantie worden dan de werkzaamheden in de school (binnenklimaat) en buiten, waar de kinderen onder schooltijd wel hinder van hebben, gedaan.


Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/opknapbeurt-voor-basisschool-in-klein-zundert.html