31 januari 2020

Donderdag 30 januari ontving Peter van Heusden een Koninklijke Onderscheiding tijdens zijn afscheidsreceptie op de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE). Hij wordt benoemd tot Ridder van Oranje Nassau voor zijn uitzonderlijke diensten.

Peter van Heusden starte 41 jaar geleden op de KSE. Eerst als docent, vervolgens als conrector en de laatste 10 jaar als rector. In die tijd heeft hij zijn stempel gedrukt op het onderwijs in Etten-Leur als in de regio. Zijn uitgangspunt was daarbij goed lesaanbod en talentontwikkeling voor leerlingen. En ook goede aansluiting van het basisonderwijs en het vervolgonderwijs. Om dit te realiseren startte hij verschillende initiatieven en zocht hij nadrukkelijk de samenwerking en verbinding op.

Peter van Heusden was en is ook betrokken in het bestuur van verschillende (onderwijs)organisaties, zoals het Regionaal Samenwerkingsverband voor passend onderwijs in Breda. Maar ook zette hij zich in voor de zusters Franciscanessen van Etten en de voetbalvereniging in Rijsbergen. Voor dat laatste is hij sinds 2012 voorzitter. Mede door hem is de club na een paar roerige jaren weer gegroeid.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/peter-van-heusden-rector-van-de-kse-ontvangt-koninklijke-onderscheiding.html