07 november 2018

Dit is een bericht van de gemeenteraad.

Op 1 maart 2019 eindigt de 2e ambtstermijn van burgemeester Poppe-de Looff. Zij heeft de gemeenteraad laten weten niet voor een 3e termijn in aanmerking te willen komen. Dit betekent dat de gemeenteraad op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester.

 

Vertrouwenscommissie

Op 6 november heeft de gemeenteraad een commissie ingesteld met raadsleden: de vertrouwenscommissie. Samenstelling, taken en aanvullende bepalingen heeft de raad vastgelegd in een Verordening op de Vertrouwenscommissie. Elke fractie is daarin vertegenwoordigd om een zo’n groot mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de aanbeveling. De taken zijn: opstellen van een profielschets, het voeren van de sollicitatiegesprekken met de kandidaten en het voorbereiden van de aanbeveling.

Samen met een advies van de Commissaris van de Koning gaat die aanbeveling naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. Zij bereidt een Koninklijk Besluit voor, die door Zijne Majesteit de Koning wordt ondertekend. Op dat moment heeft Zundert een nieuwe burgemeester. De planning is erop gericht dat de nieuwe burgemeester op 1 juli 2019 kan starten. De huidige burgemeester heeft al laten weten bereid te zijn om als waarnemend burgemeester de periode tussen 1 maart en 1 juli te overbruggen.

 

Inwoners worden uitgenodigd mee te denken

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is dus begonnen. De eerste stap is het maken van een profielschets. Wat verwachten de inwoners van Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Klein Zundert en Achtmaal van onze nieuwe burgemeester? Op 4 december zal de gemeenteraad de profielschets vaststellen. Op 10 december komt de Commissaris van de Koning naar Zundert om die profielschets in ontvangst te nemen.

Tot maandag 19 november kunnen inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden invloed uitoefenen op die profielschets. De gemeenteraad organiseert activiteiten om de wensen en gedachten over een nieuwe burgemeester op te halen, zoals een korte online-enquête. Die komt 9 november online op www.gemeenteraad.zundert.nl en Facebook.

De enquête is tevens te openen via deze link

Op zaterdag 10 en 17 november van 11.00 – 14.00 uur komt u raadsleden van de vertrouwenscommissie tegen. Zij gaan met u in gesprek over uw wensen voor de nieuwe burgemeester. Dit zijn de plekken waar ze zijn te vinden:

  • Rijsbergen: Sint Bavostraat 50 (bij de PLUS Van Eekelen)
  • Zundert: Molenstraat (winkelpassage bij de Albert Heijn)
  • Wernhout: Wernhoutseweg 133 (bij bakkerij Van Hassel)
  • Achtmaal: Pastoor de Bakkerstraat 15 (bij de COOP Van Bedaf)
  • Klein Zundert: Klein Zundertseweg 17 (bij de SPAR Mutsters)


Tekenwedstrijd voor basisschoolkinderen

Kinderen tekenen hun gewenste burgemeester. De tekenplaat wordt verspreid op alle basisscholen. De tekeningen moeten uiterlijk 19 november zijn ingeleverd op school of het gemeentehuis. De gemeenteraad stelt op 4 december de profielschets vast. Dan vindt ook de prijsuitreiking plaats en er zijn leuke prijzen te winnen. De origineelste, mooiste of leukste tekeningen komen in het gemeentehuis te hangen. 

 

Middelbare schooljeugd

De oudere jeugd wordt zeker niet vergeten. De komende weken gaan raadsleden naar Mencia Sandrode om ook daar jeugdige wensen en gedachten op te halen.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/raad-zundert-start-benoemingsprocedure-voor-een-nieuwe-burgemeester.html