13 maart 2019

Alle leerlingen van basisschool De Zonnebloem in Zundert komen deze maanden in actie voor meer biodiversiteit in hun buurt. Ze gaan bomen planten, bloemenweides inzaaien en bijenhotels plaatsen. Ze krijgen hierbij steun van Treeport, de imkervereniging en gemeente Zundert. Vandaag 13 maart tijdens de landelijke boomfeestdag geeft wethouder Patrick Kok de aftrap van het project. Samen met de kleuterklassen plant hij twee bomen.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Patrick Kok heeft vandaag samen met leerlingen een zakdoekjesboom en een kastanjeboom geplant. Beiden zijn drachtbomen voor de bijen en waardbomen voor vlinders en zijn geplant in het Annapark en in Nederven. De kastanjeboom is de bijzondere cultivar ‘Vincent van Gogh’ en is in Zundert ontstaan. Vertegenwoordigers van Treeport en de Imkervereniging dragen het project een warm hart toe en waren ook aanwezig. In maart en april gaan zij ook gastlessen verzorgen in de klassen.

Zelf bijenhotels bouwen

De bloemenweides worden ingezaaid voor de bijen en andere insecten. Deze hebben het slecht. Door het vergroten van de biodiversiteit en het verhogen van het aanbod van stuifmeel, nectar en schuilplaatsen (in de vorm van bijenhotels) proberen de leerlingen ze te helpen. De imkervereniging komt in maart op school om de leerlingen mee te nemen in de wereld van de bij. In april gaan de bovenbouwleerlingen tijdens de Buitenlesdag starten met de bouw van vier bijenhotels. Op 29 mei worden de bijenhotels op vier locaties nabij de school geplaatst. 

Bee Deal gemeente

Gemeente Zundert is een ‘Bee Deal’ gemeente. Samen met het Waterschap Brabants Delta, imkers en boomkwekers zetten we ons in voor de bij. Zo zijn wij één van de negen ‘deals’ in Nederland.  In september vond een soortgelijk initiatief plaats in Rijsbergen waar een bijenhotel werd geplaatst. Als Bee Deal gemeente kijken we ook of op braakliggende terreinen of in bermen bloemenmengsels kunnen worden ingezaaid.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/school-in-actie-voor-meer-bomen-en-bijen-in-hun-buurt.html