14 januari 2020

Het ontwerpbestemmingsplan De Groene Kamers fase 2 wordt in procedure gebracht. Dat besloot het college van B&W vorige week. Het plan van SoMa Vastgoed B.V bestaat uit 38 grondgebonden woningen in het gebied tussen de Ettenseweg en de Bredaseweg in Rijsbergen. Dit is aansluitend aan fase 1 van de Groene Kamers.

De Groene Kamers fase 2 maakt onderdeel uit van één van de grootste woningbouwlocaties voor Rijsbergen. In de eerste fase zijn al 40 woningen gebouwd. De afgelopen periode heeft SoMa Vastgoed B.V. samen met de gemeente gewerkt aan een plan voor 38 grondgebonden woningen. Daarvan zijn 6 woningen voor sociale koop tot maximaal 200.000 euro. 

Het plan wordt in procedure gebracht omdat er een herziening van het bestemmingsplan nodig is om de plannen te kunnen realiseren. Voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging is in 2019 een inspraakprocedure opgestart. Deze is nu afgerond.

Wethouder Kok is verheugd: ‘Ik ben blij dat de inspraakprocedure goed is doorlopen en dat op deze manier voor een stukje wordt voorzien in de woonbehoefte van de kern Rijsbergen. Er zijn extra sociale koopwoningen bijgekomen. Bovendien hebben we voor versnelling gekozen door fase 2 en 3 te combineren. Dit is nodig vanwege de aanhoudende vraag’.

Vervolg

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen. Na de terinzagelegging worden alle eventuele ingekomen zienswijzen behandeld, beantwoord en gebundeld en voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/stap-dichterbij-38-woningen-in-de-groene-kamers.html