03 juli 2019

Het college van B&W heeft besloten dat waarschijnlijk volgend jaar de schop in de grond gaat bij de onlangs opgeleverde nieuwbouwwijk De Groene Kamers in Rijsbergen. Dan wordt in het gebied tussen de Ettenseweg en de Bredaseweg een start gemaakt met de realisatie van maximaal 41 woningen. Na de succesvolle afronding van nieuwbouwwijk De Groene Kamers fase 1 wordt nu fase 2 opgestart vanwege de grote woonbehoefte. Eerst volgt een inloopavond voor bewoners op woensdag 10 juli. Hier lichten SoMa Vastgoed B.V. en de gemeente de plannen toe en kan het voorontwerpbestemmingsplan ingezien worden.

 

Gevarieerde woningen

In totaal gaat het om een aanbod van 41 woningen. ‘Er komen twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen, de patiowoningen worden levensloopbestendig gebouwd en zijn daarmee geschikt voor ouderen. Ik ben vooral blij dat aan de rand van het dorp niet alleen vrije sector woningen komen maar ook sociale woningbouw. De tussenwoningen van de rijwoningen worden gerealiseerd als sociale koopwoningen met een maximale koopsom van €200.000. Een gemêleerd woningaanbod dus’, zegt wethouder Patrick Kok,’ en dat is heel goed, want de woonbehoefte in de gemeente is groot en divers.

Sander Marijnissen van Maas-Jacobs: ’Vanwege het gevarieerde karakter van de wijk is extra aandacht besteed aan sfeervolle architectuur van de woningen. Mede gelet op het prachtige resultaat van fase 1 en de grote interesse in deze bouwstijl, is gekozen dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de beeldkwaliteit aan te houden voor de tweede fase.’

 

Procedure fase 2

Vanwege de grote woonbehoefte in de gemeente wordt fase 2 uitgevoerd en wordt de procedure in de zomer opgestart. Om inwoners de ruimte te geven om in te spreken is de periode voor inzage verlengd van zes naar acht weken, vanaf 4 juli tot en met 28 augustus.

 

Inloopavond

Gemeente Zundert en SoMa Vastgoed B.V. organiseren gezamenlijk een inloopavond op woensdag 10 juli. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur bent u van harte welkom in de Harmoniezaal van Café Marktzicht in Rijsbergen (ingang via de entree van de zaal aan de Lagestraat 1). Tijdens de inloopavond zal het plan worden toegelicht, kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/start-nieuwe-woningen-nabij-de-groene-kamers.html