18 oktober 2017

Tot eind 2017 staan veel projecten op het gebied van wegen en rioleringen op het programma in heel de gemeente Zundert.


Niet alleen grote projecten zoals de herinrichting van de Molenstraat of het aanbrengen van stil asfalt in de Prinsenstraat, maar ook een groot aantal kleinere uitvoeringsprojecten.  

Impuls

Met de komst van een nieuwe begrotingssystematiek is nog eens nadrukkelijk gekeken hoe beheerplannen en de daaruit voortvloeiende projecten beter op elkaar afgestemd kunnen worden. De uitkomsten van tweejaarlijkse inspecties aan riolering en wegen zijn daarbij betrokken. Wethouder De Beer legt uit: “Daarnaast hebben we geluisterd naar signalen die we vanuit bewoners krijgen over het openbaar gebied. Het  gemeentebestuur gaat daarom nog in 2017  een groot aantal projecten in het openbaar gebied versnellen. Dat betekent dat er op veel plaatsen in de gemeente gewerkt wordt aan de weg en riolering. De kwaliteit van de openbare ruimte krijgt hiermee een impuls.” 

Planning 

Op dit moment worden voor diverse projecten aannemers gezocht waardoor er nog geen harde planning afgegeven kan worden. Hieronder volgt een indicatieve planning voor een aantal projecten die binnenkort uitgevoerd worden. Op www.zundert.nl  staan de actuele projecten die in uitvoering zijn vermeld. Houd daarom goed de Zundertse Bode en de website in de gaten voor de meest actuele informatie. Bewoners worden persoonlijk door de aannemer op de hoogte gebracht als een werk in de straat start. 

Greep uit de projecten die binnenkort starten

  • Onderhoud drukriolering buitengebied Wernhout, Achtmaal en Klein Zundert (eind oktober – eind december 2017).
  • Herinrichting Prinsenstraat (eind oktober 2017 – februari 2018). Aansluitend wordt het project Molenstraat, dat nu in voorbereiding is, uitgevoerd.
  • Opheffen bushaltes Molenstraat en aanleggen in Veldstraat (eind oktober – eind december 2017).
  • Aanbrengen bermkantverhardingen in onder andere de Eldertstraat, Kalmthoutsebaan, Raambergweg, Stuivezandseweg, Noordhoeksestraat, Hazeldonksestraat en Lange Dreef (eind oktober – eind december 2017).
  • Groot onderhoud aan zes asfaltwegen (vanaf november 2017).
  • Nieuwe deklaag fietspad en aanbrengen innovatieve riolering Achtmaalseweg (november 2017 – maart 2018).
  • Rioolrenovaties diverse locaties in Zundert en Klein Zundert (medio november – eind december 2017).
  • Vervangen klinkerverharding in diverse straten in woonwijken en buitengebied (vanaf eind november 2017).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/tot-eind-2017-werk-aan-de-weg-en-riolering-onder-andere-fietspaden-achtmaalseweg.html