30 september 2019

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert wijzigen de regeling rondom dienstencheques. Cliënten die huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen, kunnen na 1 januari 2020 geen dienstencheques meer aanschaffen. Mantelzorgers kunnen de cheques blijven kopen. Wel veranderen het tarief en de voorwaarden. Dienstencheques die in 2019 zijn aangeschaft kunnen tot 1 maart 2020 worden opgemaakt.  

Voor mantelzorgers blijven dienstencheques bestaan
Mantelzorgers kunnen de dienstencheques blijven inzetten om te voorkomen dat ze overbelast raken. In 2020 kunnen zij maximaal 52 dienstencheques kopen. Mantelzorgers kunnen de cheques inzetten voor alle huishoudelijke taken bij hen thuis, zolang daar niemand woont die vanuit de Wmo huishoudelijk ondersteuning ontvangt. Wat er voor hen verandert is dat de eigen bijdrage wordt verhoogd van € 5 naar € 7,50. 

Schoon en leefbaar wonen blijft het uitgangspunt
Voor mensen die huishoudelijke hulp krijgen vanuit de Wmo werd de dienstencheque ook ingezet om de overgang van een indicatie van een aantal uren hulp naar resultaatafspraken gemakkelijker te maken. Later werden dienstencheques ingezet voor extra werkzaamheden die buiten de resultaatafspraken vallen van de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning. De resultaatafspraken veranderen niet met het verdwijnen van de dienstencheques. Elke cliënt heeft een maatwerkafspraak, het zogenaamde leveringsplan, met de zorgaanbieder. In dit leveringsplan staan de werkzaamheden die moeten worden verricht om de vertrekken waarin daadwerkelijk wordt geleefd (woon-, slaap, badkamer, keuken) schoon en leefbaar te houden.

Dienstencheques oorspronkelijk voor behoud werkgelegenheid huishoudelijk werk
In 2015 is gestart met het uitgeven van dienstencheques met een budget van het rijk. De dienstencheques geven één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning tegen een tarief van € 5. De gemeente betaalt de resterende € 20,36. De regeling was bedoeld voor het behoud van de werkgelegenheid binnen de huishoudelijke sector. Vanaf 2016 betaalden de gemeenten het uit eigen begroting. De regeling is daarna langzaam afgebouwd tot het huidige punt. Inmiddels is de aanleiding voor het verstrekken van de dienstencheques komen te vervallen, want er is genoeg werkgelegenheid in de huishoudelijke sector. Bovendien zijn de kosten van de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo dusdanig gestegen dat deze het budget dat eerst beschikbaar was voor de dienstencheques opslokt.  

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/vanaf-januari-2020-alleen-dienstencheques-voor-mantelzorgers-1.html