25 juni 2019

Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni is de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Een defilé in de binnenstad van Den Haag en een manifestatie op het Malieveld zijn het decor voor deze dag. Sinds 2005 is de Nederlandse Veteranendag dé dag waarop de samenleving in brede zin haar erkenning en waardering voor het werk van veteranen uitdrukt.

Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. Denk daarbij aan de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Maar ook aan de missies in bijvoorbeeld Cambodja, Ethiopië, Angola, Haïti en voormalig Joegoslavië. Ook  personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog is veteraan.

In de gemeente Zundert wordt vanaf 2009 een lokale veteranen georganiseerd. Jaarlijks is een ontvangst georganiseerd voor de veteraan met zijn/haar partner. De veteranen worden toegesproken door de burgemeester en zij spelt hen persoonlijk de witte anjer op. In Zundert heeft de plaatselijke veteranendag plaatsgevonden op vrijdag 14 juni 2019. In de gemeente Zundert zijn 78 veteranen woonachtig.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/veteranendag-op-29-juni.html