03 februari 2020

Namens de gemeente ondertekende wethouder De Beer vandaag het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit doet hij samen met vele andere bestuurders tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Het manifest houdt in dat de gemeente producten en diensten duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkoopt. Dit draagt bij aan de transitie naar een duurzame economie.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen helpt de gemeente en andere overheden om duurzaamheidsambities te realiseren, zoals de overgang naar een circulaire economie en een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. In het Position Paper Duurzaamheid gaf de gemeente al aan om aan de slag te willen met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Hier maakt de gemeente Zundert nu werk van. Later dit jaar volgt er een actieplan waarin we focus bepalen, dit is een van de voorwaarden om deel te nemen aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Bij wijze van proef gaan we al aan de slag met een aantal projecten. We kijken dan bij de uitvraag welke aspecten van duurzaamheid we mee kunnen nemen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we eisen stellen aan het recyclen van afval bij projecten die voor de gemeente uitgevoerd worden door derden.

We zetten hiermee stappen naar een toekomstbestendige en duurzame omgeving!

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/zundert-ondertekent-manifest-maatschappelijk-verantwoord-inkopen.html