Actueel overzicht wegwerkzaamheden

Dit is een actueel overzicht van de lopende wegwerkzaamheden in de gemeente Zundert. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en is hieronder, gesplitst per kern, te raadplegen.

Zundert

Molenstraat, herstructurering

 • Waar: Molenstraat, Zundert.
 • Wat: Gefaseerde uitvoering inrichten fietsstraat.
 • Wanneer: 17 september - maart 2020. 
 • Contact: Informatiecentrum aan de Molenstraat 36.
 • Overlast: Werkgebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, bereikbaarheid ondernemers aangegeven met route P. Doorgang voetgangers blijft mogelijk.
 • Overig: Kijk voor meer info op https://herinrichtingmolenstraat.mett.nl

Rijsbergen

Fietspad Weerijs

 • Waar: Tussen het Kruispad en de Bakkebrugstraat. 
 • Wat: Aanleg fietspad langs de Aa of Weerijs. 
  • Verrichten nodige grondwerk.
  • Aanbrengen wegfundering.
  • Asfalteringswerkzaamheden.
 • Wanneer: 15 oktober - maart 2019.
 • Aannemer: E.V.S. BV Infrabouw. 
 • Contactpersoon gemeente: Dhr. Coen de Nijs, tel. 076 - 599 56 00
 • Overig:
  • Er wordt een halve wegafzetting gebruikt, waardoor de verkeershinder beperkt is.
  • Omwonenden zullen weinig hinder ervaren, de aannemer informeert deze omwonenden over mogelijke overlast. 
  • Werkgebied kan afgesloten zijn voor (recreatieve) wandelaars. 
  • In- en uitrijden bouwverkeer bij Kruispad en Bakkebrugstraat.

Achtmaal

Er zijn momenteel geen wegwerkzaamheden in Achtmaal.

Wernhout

Weimerstraat

 • Waar: Weimerstraat, Wernhout. 
 • Wat: Klein onderhoud wegen.
  • Herstraten.
 • Wanneer: 16 november - 7 december.
 • Contactpersoon gemeente: Dhr. Maurice Maliepaard, tel. 076 - 599 56 00.
 • Overig: Kleine hinder. 

Klein Zundert

Er zijn momenteel geen wegwerkzaamheden in Klein Zundert.

Meer informatie of vragen

Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden op www.haalmeeruitdeweg.nl. Voor vragen over wegwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente via 076 - 599 56 00 of gemeente@zundert.nl.