Actueel overzicht wegwerkzaamheden

Dit is een actueel overzicht van de lopende wegwerkzaamheden in de gemeente Zundert. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en is via deze link (PDF, 176 kb)  te raadplegen.

Start werkzaamheden aan het Lindekensplein in Rijsbergen vanaf maandag 30 April

Aannemer Wegenbouw 2000 voert in opdracht van de gemeente Zundert werkzaamheden aan het Lindekensplein uit. Het gaat om het aanbrengen van een op- en afrit op het Lindekensplein, het herstraten van het Lindekensplein, verplanten van twee bomen en het verkleinen van het eiland op het Lindekensplein. De werkzaamheden worden tegelijkertijd uitgevoerd. Volgens planning zijn alle werkzaamheden eind mei 2018 klaar. Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning.

Bloembakken Molenstraat worden tijdelijk verwijderd: van 16 april tot 23 april

De bloembakken in de Molenstraat worden van maandag 16 tot maandag 23 april tijdelijk verwijderd om de doorstroming van het verkeer te verbeteren vanwege de asfalteringswerkzaamheden in de Prinsenstraat. De Prinsenstraat is afgesloten voor alle verkeer van dinsdag 17 april 2018 tot en met zaterdag 21 april 2018. Gedurende die periode zal het drukker dan normaal zijn in de Molenstraat. Bovendien rijdt de lijndienst van Arriva ook tijdelijk door de Molenstraat. Op maandag 16 april worden de bloembakken verwijderd en na afloop van de asfalteringswerkzaamheden worden de bloembakken op maandag 23 april weer teruggeplaatst.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over de planning en werkzaamheden dan kunt u deze mailen naar Rob van Zitteren (projectleider gemeente Zundert): r.van.zitteren@zundert.nl. Voor de meest actuele informatie over werkzaamheden, wegafzettingen en omleidingen kijk op www.haalmeeruitdeweg.nl

Werkzaamheden Prinsenstraat Zundert - Asfalteringswerkzaamheden

Werkzaamheden Prinsenstraat : dinsdag 17 april 2018 tot en met zaterdag 21 april 2018
De komende weken wordt het gedeelte Prinsenstraat tussen Veldstraat en rotonde Beeklaan afgerond.
Zo moet de deklaag van asfalt op de rijbaan nog aangebracht worden. Omdat dit ook nog voor de eerste fase moet gebeuren, wordt de gehele Prinsenstraat, tussen Molenstraat en rotonde Beeklaan, afgesloten voor alle verkeer van dinsdag 17 april 2018 tot en met zaterdag 21 april 2018. Op zaterdag 21 april wordt er niet gewerkt, maar blijft de weg afgesloten om de coating op de fietsstroken te laten uitwerken. Dit is essentieel voor de duurzaamheid van het aangebrachte product. Gedurende de gehele afsluiting van de Prinsenstraat worden er extra verwijzingsborden geplaatst om het verkeer op de juiste wijze om te leiden.

Openstelling Prinsenstraat
Vanaf zondag 22 april 2018 wordt het deel Prinsenstraat tussen Molenstraat en kruising Berkenring weer opengesteld voor verkeer. Dit houdt in dat de lijndienst van Arriva weer de oorspronkelijke route Veldstraat-Berkenring gaat rijden. Het deel Prinsenstraat tussen kruising Berkenring en rotonde Beeklaan blijft nog tot 27 april 2018 afgesloten voor het verkeer. Dit vanwege diverse afrondende werkzaamheden. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is het werkgebied afgesloten voor alle verkeer. Voor het doorgaand verkeer zijn omleidingsroutes ingesteld.

Arriva tijdelijk door Molenstraat
De lijndienst van Arriva rijdt gedurende de gehele afsluiting tijdelijk door de Molenstraat. De voormalige halteplaatsen ter hoogte van het gemeentehuis en de Rabobank worden dan weer even in gebruik genomen. De huidige omleidingen blijven gehandhaafd totdat openstelling van de Prinsenstraat een feit is.

Weersomstandigheden kunnen nog steeds van invloed zijn op de planning.

Mocht u vragen hebben over de planning en werkzaamheden dan kunt u deze mailen naar Rob van Zitteren (projectleider gemeente Zundert): r.van.zitteren@zundert.nl.
Voor de meest actuele informatie over werkzaamheden, wegafzettingen en omleidingen kijk op www.haalmeeruitdeweg.nl

Werkzaamheden Beatrixstraat op maandag 9 april

Op maandag 9 april zal de firma KSM in samenwerking met de Gemeente Zundert starten met de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen in de Beatrixstraat. De werkzaamheden zullen starten vanaf Beatrixstraat nr. 22. De werkzaamheden in de Beatrixstraat zal worden opgedeeld in 3 gelijkwaardige werkvakken om zo de overlast tot het minimum te beperken. Zoals aangegeven op onderstaande tekening.

In het kort houden de werkzaamheden in:

 • verwijderen bestaande verharding;
 • aanbrengen en afwerken fundering;
 • aanbrengen verharding.

Om het werk veilig uit te kunnen voeren, wordt het werkgebied afgesloten voor alle verkeer. De woningen zullen
altijd bereikbaar blijven voor voetgangers middels loopschotten indien nodig.

Voor verdere informatie kunt u ons bereiken tijdens kantooruren op:

 • Contactpersoon KSM Wegenbouw BV, dhr. J. van Aert, telefoonnummer 06 17136783;
 • Toezichthouder gemeente Zundert, dhr. Maurice Maliepaard, telefoonnummer 076 - 599 5600.

Wij proberen de overlast voor u tot een minimum te beperken. Wij danken voor uw medewerking en begrip.

Werkzaamheden Bossenstraat 10 april 2018 t/m 19 april 2018

De firma Landheer Infra is voornemens om in samenwerking met de gemeente Zundert in de Bossenstraat werkzaamheden uit te gaan voeren.
De werkzaamheden bestaan uit:
• Asfaltwerkzaamheden;
• Grondwerk;
• Bestratingswerkzaamheden.

Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf 10 april 2018 t/m 19 april 2018. Gedurende deze periode is de Bossenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat de werkzaamheden snel uitgevoerd kunnen worden. De woningen zullen gedurende de werkzaamheden voor de bewoners bereikbaar zijn

Voor het ophalen van het huisvuil vragen wij u de container op de normale ophaaldag voor 07.00 uur, op de vaste ophaalplaats te zetten. Wij brengen de container naar een afgesproken centrale verzamelplaats, waar de container geledigd wordt. Wij verzoeken u de container te markeren met uw huisnummer, zodat de containers na het ledigen weer op het juiste adres retour gebracht kunnen worden.

Voor verdere informatie kunt u ons bereiken tijdens kantooruren op:
• Toezichthouder Gemeente Zundert, dhr. Maurice Maliepaard, telefoonnummer 076 - 599 5600;
• Contactpersoon Landheer Infra BV, dhr. Robbert Schipperen, telefoonnummer 0416 - 316692.

Werkzaamheden Raamloopweg 9 t/m 17 april 2018

De firma Landheer Infra is voornemens om in samenwerking met de gemeente Zundert in de Raamloopweg werkzaamheden uit te gaan voeren.
De werkzaamheden bestaan uit:
• Asfaltwerkzaamheden;
• Grondwerk;
• Bestratingswerkzaamheden.

Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf 9 april 2018 t/m 17 april 2018. Gedurende deze periode is Raamloopweg afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat de werkzaamheden snel uitgevoerd kunnen worden. De woningen zullen gedurende de werkzaamheden voor de bewoners bereikbaar zijn.

Voor het ophalen van het huisvuil vragen wij u de container op de normale ophaaldag voor 07.00 uur, op de vaste ophaalplaats te zetten. Wij brengen de container naar een afgesproken centrale verzamelplaats, waar de container geledigd wordt. U wordt verzocht de container te markeren met uw huisnummer, zodat de containers na het ledigen weer op het juiste adres retour gebracht kunnen worden.
Voor verdere informatie kunt u tijdens kantooruren bellen naar:
• Toezichthouder Gemeente Zundert, dhr. Maurice Maliepaard, telefoonnummer 076 - 599 5600;
• Contactpersoon Landheer Infra BV, dhr. Robbert Schipperen, telefoonnummer 0416 - 316692.

Aanbrengen asfaltverhardingen noordelijk fietspad Achtmaalseweg

In opdracht van de gemeente Zundert is Dura Vermeer bezig met de werkzaamheden ter plaatse van het fietspad aan de noordzijde van de Achtmaalseweg. De werkzaamheden zijn zo ver gevorderd dat in week 14 wordt gestart met het aanbrengen van de asfaltverharding.
Op dinsdag 3 april wordt het gedeelte vanaf Achtmaal tot voorbij de kruising met de Roosendaalsebaan voorzien van een asfaltonderlaag. Op woensdag 4 april gaan we hiermee verder en verwachten we tot aan de Biggelaarstraat de asfaltonderlaag aan te brengen. Op donderdag 5 april zullen we het laatste gedeelte tot aan de Leeuwerikstraat asfalteren, op dit gedeelte zal dan ook de deklaag worden aangebracht.
De verwachting is dat in week 19 of 20 de asfaltdeklaag wordt aangebracht. Voor het aanbrengen van de asfaltverhardingen in week 19 en 20 (fase 2) worden betrokkenen middels een brief op de hoogte gesteld van de gedetailleerde planning van deze werkzaamheden. Tevens zal vanaf week 15 worden gestart met de werkzaamheden aan het zuidelijke fietspad. Fietsverkeer kan te allen tijde plaatsvinden of via het zuidelijke- of via het noordelijke fietspad, een en ander zal met verkeersafzettingen worden aangegeven. Voor al deze data geldt dat de weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden en dat deze datums indien noodzakelijk nog kunnen wijzigen.
Tijdens het aanbrengen van de asfaltverhardingen zal de Achtmaalseweg afgesloten zijn voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel mogelijk maar op het moment dat we aan het asfalteren zijn voor een inrit zal deze tijdelijk niet toegankelijk zijn. Na het aanbrengen van de asfaltverhardingen zullen de inritten worden herstraat.

Groot onderhoud asfalt (5 maart tot medio april 2018)

 

Laatste nieuws

Wegens de vorst moet de aannemer de geplande werkzaamheden minimaal een week uitstellen. Waarschijnlijk zullen de werkzaamheden nu plaatsvinden vanaf maandag 5 maart.

Eerste bericht

De gemeente Zundert voert vanaf maandag 26 februari 2018 in diverse fasen onderhoudswerkzaamheden uit aan diverse asfaltwegen.
De werkzaamheden vinden plaats aan de Noordhoeksestraat en de Hazeldonksestraat in Rijsbergen, de Raamloopweg en de Bossenstraat in Klein Zundert, de Rucphenseweg in Zundert en de Grote Heistraat, vanaf de kruising Weimerstraat richting de Kalmthoutsebaan, in Wernhout. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in april 2018 klaar.  

Werkzaamheden

Aannemer Landheer Infra voert namens de gemeente Zundert de onderhoudswerkzaamheden uit. Het gaat om het vervangen van de bestaande asfaltverharding. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De aannemer werkt wel in meerdere straten tegelijkertijd en heeft per straat ongeveer een maand de tijd nodig. Volgens planning zijn dan alle werkzaamheden in april 2018 klaar. 

Omleidingsroutes 

Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is het werkgebied afgesloten voor verkeer. Twee weken voor de start van het werk wordt dit op borden in de straat aangekondigd. Bewoners ontvangen een brief met informatie van de aannemer. Landheer infra stelt voor het doorgaand verkeer omleidingsroutes in.

Medio februari versmalling brug Maalbergenstraat

De gemeente Zundert voert sinds februari 2018 een aanpassing uit aan de brug in de Maalbergenstraat in Wernhout. Op maandag 9 en dinsdag 10 april worden onderzoeken uitgevoerd en proefsleuven gegraven om de exacte locatie van kabels en leidingen te bepalen.

De brug staat op de nominatie om begin 2019 vervangen te worden door een nieuwe brug omdat het einde van de levensduur is bereikt. 

Vooruitlopend op deze vervanging wordt de brug tijdelijk versmald met barrières om de belasting door vrachtverkeer te verminderen. Het doorgaande verkeer wordt door de versmalling over één rijstrook geleid. De brug blijft toegankelijk voor fiets-, auto- en vrachtverkeer, dit wordt zodanig uitgevoerd dat de veiligheid van de weggebruikers zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft.

Medio januari versmalling brug Wildersedijk

 

De gemeente Zundert voert sinds medio januari 2018 een aanpassing uit aan de brug aan de Wildertsedijk te Zundert. Op maandag 9 en dinsdag 10 april worden onderzoeken uitgevoerd en proefsleuven gegraven om de exacte locatie van kabels en leidingen te bepalen.

De brug staat op de nominatie om in 2018 vervangen te worden door een nieuwe brug omdat het einde van de levensduur is bereikt.
Vooruitlopend op deze vervanging wordt de brug tijdelijk versmald met barrières om de belasting door vrachtverkeer te verminderen. Het doorgaande verkeer wordt door de versmalling over één rijstrook geleid. De brug blijft toegankelijk voor fiets-, auto- en vrachtverkeer. De versmalling wordt zodanig uitgevoerd dat de veiligheid van de weggebruikers gewaarborgd blijft. 

 

Aanvullende info werkzaamheden Fase 2 reconstructie Prinsenstraat

De gemeente Zundert start vanaf maandag 8 januari 2018 met fase 2 van de reconstructie van de Prinsenstraat te Zundert. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Heijmans Wegen BV uit Dordrecht.
De Prinsenstraat wordt gedurende de werkzaamheden afgesloten voor al het doorgaand verkeer tussen Veldstraat en rotonde Beeklaan.

Aangepaste dienstregeling Arriva

In verband met de werkzaamheden aan de Prinsenstraat is een aangepaste dienstregeling voor de lijndiensten van Arriva van toepassing.
Vanaf maandag 8 januari 2018 t/m vrijdag 20 april 2018 vervallen de haltes Berkenlaan en Zwarte Berk.
Vervangende haltes zijn Leeuwerikstraat en Oranjeplein.
De aanpassing is door Arriva kenbaar gemaakt op de betreffende haltepalen.

Voor verdere informatie zie www.arriva.nl of bel Arriva klantenservice 0800-0232545

Eerste nieuwsbericht werkzaamheden Fase 2 reconstructie Prinsenstraat: zie artikel elders op deze pagina.

Vanaf maandag 8 januari 2018: onderhoudswerkzaamheden aan bestrating in diverse straten buitengebied (8 januari 2018 tot april 2018)

De gemeente Zundert voert vanaf maandag 8 januari 2018 in diverse fasen onderhoudswerkzaamheden uit in de Boomkensevaart in Rijsbergen, de Egeldonkstraat en de Moersebaan in Zundert en de Helstraat, Minnelingsebrugstraat en Eendenkooistraat in Achtmaal. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in april 2018 klaar.  

Werkzaamheden

Aannemer A&M infra voert namens de gemeente Zundert onderhoudswerkzaamheden uit. Het gaat om het herstellen van de bestaande bestrating en daar waar nodig het vervangen van bestrating. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De aannemer werkt wel in meerdere straten tegelijkertijd en heeft per straat ongeveer een maand de tijd nodig. Volgens  planning zijn dan alle werkzaamheden in april 2018 klaar. 

Omleidingsroutes 

Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is het werkgebied afgesloten voor verkeer. Twee weken voor de start van het werk wordt dit op borden in de straat aangekondigd. Bewoners ontvangen een brief met informatie van de aannemer. A&M infra stelt voor het doorgaand verkeer omleidingsroutes in.

Start werkzaamheden reconstructie Prinsenstraat (6 november 2017 tot medio april 2018)

De gemeente Zundert start vanaf maandag 6 november 2017 met de reconstructie van de Prinsenstraat te Zundert. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Heijmans Wegen BV uit Dordrecht.
De Prinsenstraat wordt gedurende de werkzaamheden afgesloten voor al het doorgaand verkeer.

Werkzaamheden

Aannemer Heijmans Wegen BV voert namens de gemeente Zundert de reconstructie-werkzaamheden uit. Het gaat om het aanbrengen van nieuwe verharding in de rijbaan, fietspaden, trottoirs en parkeervakken. Daarnaast wordt in het deel Berkenring – rotonde Beeklaan een nieuwe bomenstructuur aangebracht en wordt tussen Tapuit en de Nachtegaalstraat de riolering vervangen. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. 

Fase 1

Betreft het deel Molenstraat – Veldstraat (inclusief kruising), inclusief de rioleringswerkzaamheden tussen Tapuit en Nachtegaalstraat. De Prinsenstraat wordt hierbij voor alle doorgaande verkeer afgesloten. Tussenliggende aansluitingen als Blauwstraat, Prinsenhof, Tapuit, Meidoornstraat, Nachtegaalstraat en Veldstraat zijn afgesloten. Berkenring blijft bereikbaar via rotonde Beeklaan en Prinsenstraat. De werkzaamheden voor fase 1 zijn naar verwachting half december 2017 klaar.

Fase 2

Betreft het deel Veldstraat – rotonde Beeklaan. De werkzaamheden voor fase 2 vangen aan in januari 2018 en zijn naar verwachting medio april 2018 gereed. De Prinsenstraat wordt hierbij voor alle doorgaande verkeer afgesloten. Tussenliggende aansluitingen zoals Blauwstraat, Prinsenhof, Tapuit, Meidoornstraat, Nachtegaalstraat en Veldstraat zijn gedurende fase 2 weer bereikbaar. Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning. In de week voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de werkzaamheden worden reeds enige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De Prinsenstraat wordt hiervoor niet afgesloten.

Praktische informatie

Bereikbaarheid?

Woningen en winkels zullen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.
Tijdens de uitvoering van fase 1 zal Tapuit niet bereikbaar zijn vanaf de Prinsenstraat. Bewoners van Tapuit worden hierover separaat geïnformeerd en kunnen gebruik maken van een tijdelijke toegang via de fietsverbinding met de Wielewaal.

Omleidingen

Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is het werkgebied per fase afgesloten voor verkeer. Aannemer Heijmans Wegen BV stelt voor het doorgaand verkeer omleidingsroutes in. Verkeer komende uit de richting Wernhout-Achtmaal wordt omgeleid via de Achtmaalseweg en Hulsdonkstraat. Verkeer komende uit de richting Rucphen en Rijsbergen met bestemming Wernhout-Achtmaal wordt omgeleid via de Hulsdonkstraat en Achtmaalseweg.

Mocht u vragen hebben over de planning en werkzaamheden dan kunt u deze mailen naar Rob van Zitteren (projectleider gemeente Zundert): r.van.zitteren@zundert.nl.

Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken. Wij bedanken u voor uw begrip en hopen op uw medewerking te mogen rekenen.

Eind oktober 2017 start reconstructie fietspaden Achtmaalseweg (tot medio mei 2018)

Eind oktober start reconstructie fietspaden Achtmaalseweg

De gemeente Zundert start eind oktober 2017 met de reconstructie van de fietspaden aan de noord- en zuidzijde van de Achtmaalseweg. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden medio mei 2018 klaar.

Werkzaamheden

In de komende periode vinden aan de Achtmaalseweg de volgende 

werkzaamheden plaats:

 • Opbreken en frezen van de aanwezige asfaltverhardingen;
 • Het vervangen van de bestaande straatkolken en hemelwaterafvoeren;
 • Het herstraten van de inritten en kruisingen;
 • Het aanbrengen van openbare verlichting langs een gedeelte fietspad aan de zuidzijde;
 • Aanpassen van de kruising Achtmaalseweg / Buntweg;
 • Aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag;
 • Aanbrengen van zes extra lichtmasten aan het fietspaddeel dat afbuigt van de weg.

Ook wordt nu de straat opengebroken is, het drukriool vervangen in het gedeelte Achtmaalseweg, tussen de Leeuwerikstraat en de Biggelaarstraat. De reconstructie van de fietspaden vindt in twee fases plaats waarbij het fietsverkeer door middel van borden telkens over één fietspad geleidt wordt.

Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is het werkgebied afgesloten voor verkeer. 

Vernieuwing van water- en gasleidingen in Zundert (september 2017 tot maart 2018)

In september start Baas B.V. met werkzaamheden aan de water- en gasleidingen in Zundert. In totaal worden 4,2 km waterleiding en 0,5 km gasleiding vernieuwd. Deze werkzaamheden nemen tot maart 2018 in beslag en worden uitgevoerd in opdracht van Brabant Water en Enexis.


Onderstaand is informatie van het bedrijf Baas B.V.:


Wat betekent dit voor u?
Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van de werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen, dit is helaas onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn, hebt u misschien even geen water. Wij informeren u hier vooraf over. In sommige gevallen moeten wij ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak.


Mogelijk overlast op straat
Tijdens de werkzaamheden zal u werkverkeer en graafmachines in uw straat aantreffen. Dit gaat gepaard met (geluid)overlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.


Inloopmiddagen
U bent vanaf dinsdag 12 september iedere dinsdagmiddag tussen 16:00 en 17:00 uur van harte welkom in onze directiekeet. Deze keet is geplaatst op de parkeerplaats ‘Onder de Mast’ nabij de sporthal. U kunt hier naast algemene informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat inzien.


Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?
Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op onze website: www.baasbv.nl/bewuste-bouwers-projecten/zundert.html of www.waterstoring.nl. Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen onze projectleider Martijn Willemsen op het telefoonnummer 06-22243705. U kunt ook e-mailen: m.willemsen@baasbv.nl.

Vragen/informatie wegwerkzaamheden

Vragen over wegwerkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente, (076) 599 56 00 of gemeente@zundert.nl.