Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bepaalt wat iemand mag en moet doen, als diegene iets wil ontwikkelen dat gevolgen heeft voor milieu, natuur, lucht, water, bodem, gebouwen, woningen en wegen. Bijvoorbeeld als iemand een bedrijf of woning wil bouwen of slopen. Of als een boer zijn stallen voor iets anders wil gebruiken dan voor het houden van vee.
 

Het doel van de Omgevingswet is om regels overzichtelijker en duidelijker te maken

Dat willen we bereiken door de regels samen te voegen. Daardoor verdwijnen ook tegenstrijdige regels. Er komt één digitaal loket met alle informatie over de regels die gelden. Een landelijke website waar iedereen de regels kan vinden en een omgevingsvergunning kan aanvragen.

Ingeklapt

Gevolgen voor uw initiatief of aanvraag vergunning op 1 januari 2024

U heeft een plan om te bouwen, verbouwen of een andere ruimtelijke ontwikkeling te realiseren? En u wilt een aanvraag bij de gemeente doen om uw plan voor elkaar te krijgen? Let dan goed op welke gevolgen de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft voor uw aanvraag. 

 

Advies: neem contact met ons op

Bent u een initiatiefnemer en wilt u de komende periode met een initiatief starten? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 076-599 56 00. Samen met u bekijken we wat de beste optie is.

 

Omgevingsvergunningen

Een aanvraag omgevingsvergunning die uiterlijk op de dag voor de invoering van de Omgevingswet is ingediend, wordt afgehandeld volgens de huidige procedure. Het is daarbij wel van belang dat de aanvraag compleet is, zodat deze ook in behandeling genomen kan worden. Na die datum wordt een aanvraag omgevingsvergunning behandeld volgens de nieuwe procedure onder de Omgevingswet. Het kan gaan om bijvoorbeeld een vergunning voor een verbouwing, een dakkapel of de bouw van een woning.

 

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan moet op de dag dat de Omgevingswet in gaat als ontwerp ter visie liggen om nog onder de huidige procedure afgehandeld te kunnen worden. Voor het als ontwerp ter visie leggen van een bestemmingsplan is een langere voorbereiding nodig. Gemiddeld is dit een half jaar.

Dit betekent dat aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging tot een half jaar voor de invoering van de Omgevingswet ingediend kunnen worden. Deze plannen kunnen nog afgehandeld worden volgens de huidige procedure. Voor aanvragen die na die tijd binnen komen, is dat in principe niet meer mogelijk.

 

Werkwijze half jaar voor invoering van de Omgevingswet

In het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet kan er in principe dus geen aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ingediend worden. Dit wil niet zeggen dat er in deze periode niets mogelijk is. Een initiatiefnemer kan een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking indienen. Dit kan tot op de dag voor de invoering van de Omgevingswet. Het plan moet dan wel concreter ingevuld zijn dan bij een bestemmingsplanwijziging.

Daarnaast kan een initiatiefnemer zijn plan alvast voorbereiden en uitwerken op basis van de nieuwe standaarden onder de Omgevingswet. Het gaat dan om een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. Als de voorbereidingen zijn doorlopen, kan het plan direct bij invoering van de Omgevingswet ingediend worden en in behandeling worden genomen.

 

Geen juridische gronden voor weigering

De gemeente heeft juridisch geen gronden om een bestemmingsplanwijziging te weigeren in het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet. Omdat het ontwerp waarschijnlijk niet voor de invoeringsdatum ter visie gelegd kan worden, moet de initiatiefnemer het plan dan omvormen naar de nieuwe standaard van een omgevingsplan. Dit zorgt voor meer werk en kosten voor een initiatiefnemer en een langere doorlooptijd.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Stuur ons dan een e-mail naar gemeente@zundert.nl.

Ingeklapt

Dit verandert er voor u

U kunt straks gemakkelijker een vergunning aanvragen. De procedures duren ook minder lang. U kunt alle informatie over de fysieke leefomgeving digitaal opzoeken. Zo kunt u in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Of u bijvoorbeeld een schuurtje bij uw woning mag bouwen. Of dat u als ondernemer bijvoorbeeld woningen of een kantoor mag bouwen op een bepaalde plek.

 

Ingeklapt

Omgevingsvisie

Een onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Met deze visie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Elke gemeente in Nederland stelt zo’n visie opIn onze Omgevingsvisie staat hoe Zundert er in de toekomst uit moet zien. Hierbij spelen veel onderwerpen een rol. Denk aan wonen, spelen, leren en werken in Zundert. Maar, ook natuur, water, klimaat, platteland en bereikbaarheid spelen een rol. Aan de hand van deze visie kijken en beoordelen we de initiatieven van onze inwoners.

Onze Omgevingsvisie leest u opwww.omgevingsvisiezundert.nl.

Ingeklapt