Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bepaalt wat iemand mag en moet doen, als diegene iets wil ontwikkelen dat gevolgen heeft voor milieu, natuur, lucht, water, bodem, gebouwen, woningen en wegen. Bijvoorbeeld als iemand een bedrijf of woning wil bouwen of slopen. Of als een boer zijn stallen voor iets anders wil gebruiken dan voor het houden van vee.
 

Het doel van de Omgevingswet is om regels overzichtelijker en duidelijker te maken

Dat willen we bereiken door de regels samen te voegen. Daardoor verdwijnen ook tegenstrijdige regels. Er komt één digitaal loket met alle informatie over de regels die gelden. Een landelijke website waar iedereen de regels kan vinden en een omgevingsvergunning kan aanvragen.

Ingeklapt

Gevolgen voor uw initiatief of aanvraag vergunning op 1 januari 2024

U heeft een plan om te bouwen, verbouwen of een andere ruimtelijke ontwikkeling te realiseren? En u wilt een aanvraag bij de gemeente doen om uw plan voor elkaar te krijgen? Let dan goed op welke gevolgen de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft voor uw aanvraag. 

 

Advies: neem contact met ons op

Bent u een initiatiefnemer en wilt u de komende periode met een initiatief starten? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 076-599 56 00. Samen met u bekijken we wat de beste optie is. Begin mei komt meer informatie over de overgang naar de omgevingswet. 

 

Ingeklapt

Dit verandert er voor u

U kunt straks gemakkelijker een vergunning aanvragen. De procedures duren ook minder lang. U kunt alle informatie over de fysieke leefomgeving digitaal opzoeken. Zo kunt u in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Of u bijvoorbeeld een schuurtje bij uw woning mag bouwen. Of dat u als ondernemer bijvoorbeeld woningen of een kantoor mag bouwen op een bepaalde plek.

 

Ingeklapt

Omgevingsvisie

Een onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Met deze visie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Elke gemeente in Nederland stelt zo’n visie opIn onze Omgevingsvisie staat hoe Zundert er in de toekomst uit moet zien. Hierbij spelen veel onderwerpen een rol. Denk aan wonen, spelen, leren en werken in Zundert. Maar, ook natuur, water, klimaat, platteland en bereikbaarheid spelen een rol. Aan de hand van deze visie kijken en beoordelen we de initiatieven van onze inwoners.

Onze Omgevingsvisie leest u opwww.omgevingsvisiezundert.nl.

Ingeklapt