Wat u moet weten

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Eén of meerdere kaarten van het plan: een verbeelding of plankaart. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen.
  • Regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden én hoe de grond gebruikt mag worden.
  • Een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen.

Bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van ons als gemeente, de provincie of andere gemeenten staan op de landelijke website Ruimtelijke plannen.
Benieuwd hoe u een plan zoekt via ruimtelijke plannen? Kijk dan in de handleiding voor ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplannen gebruiken

Als u wilt bouwen of verbouwen kunt u zien of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Als u uw plan wilt laten toetsen aan het bestemmingsplan, kunt u een initiatiefplan indienen. Ga hiervoor naar onze webpagina 'Dien een initiatiefplan in'.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ga hiervoor naar onze webpagina 'Vergunningscheck op Omgevingsloket.nl'.

Het kan zijn dat u schade lijdt door een bestemmingsplan. U kunt dan in aanmerking komen voor een planschadevergoeding. Meer informatie hierover leest u op onze webpagina 'Tegemoetkoming planschade'.

Ingeklapt