Wat u moet weten?

Bestemmingsplan en uw bouwplan

Op de website Ruimtelijke plannen kunt u per adres het bestemmingsplan opzoeken. Controleer of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan. Is de uitkomst niet duidelijk? Laat uw plan dan toetsen aan het bestemmingsplan door een initiatiefplan in te sturen. Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan? En wilt u weten of er mogelijkheden zijn? Dien ook dan een initiatiefplan in.

Let op: Bekijk eerst het intake-formulier initiatiefplan. Zo weet u wat er nodig is om een initiatiefplan in te dienen.

 

In gesprek met belanghebbenden over uw bouwplan

Uw bouwplan (klein of groot) kan invloed hebben op uw omgeving. Bespreekt het daarom met uw buren en/of andere belanghebbenden. Samenwerking verbetert uw bouwplan en zorgt voor draagvlak. Dat noemen we een omgevingsdialoog of participatie. Als initiatiefnemer bepaalt u zelf hoe u belanghebbenden betrekt bij uw bouwplan. De participatieleidraad helpt u hierbij.

Bij een wijziging van het bestemmingsplan of uitgebreide vergunningaanvraag is een omgevingsdialoog verplicht. In specifieke gevallen kunnen wij u vragen om al tijdens de voorbereidingen een omgevingsdialoog te voeren.

 

Heeft u vragen over het bestemmingsplan en/of het stappenplan participatie?

Neem dan contact op met de gemeente. Dit kan op de volgende manieren.

 • Is de uitkomst van Ruimtelijke plannen niet duidelijk? Laat uw bouwplan toetsen aan het bestemmingsplan door een initiatiefplan in te sturen. Dat doet u via het intake-formulier initiatiefplan.
 • Een bestemmingsplan is soms moeilijk te begrijpen. Komt u er niet uit? Vraag de gemeente om uitleg van het bestemmingsplan. Mail uw vraag naar gemeente@zundert.nl.
 • Heeft u het stappenplan participatie gelezen? En heeft u nog vragen over hoe u in gesprek gaat met uw buren en/of andere belanghebbenden? Mail uw vraag naar gemeente@zundert.nl.
Ingeklapt

Kosten

Een initiatiefplan is maatwerk. Ieder plan is anders en daarom kunnen de kosten verschillen. De kosten hangen af van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in onze Legesverordening, onder het kopje bijlage, titel 2.

Ingeklapt

Initiatiefplan indienen

Voor het indienen van een initiatiefplan moet u informatie bijvoegen. Open het intake-formulier initiatiefplan. Op de 1e pagina vindt u welke informatie en bijlagen nodig zijn.

Ingeklapt

Afhandeling van uw aanvraag

Wij kunnen uw initiatiefplan op twee manieren afhandelen. Dit hangt af van uw bouwplan:

1. U heeft een bouwplan voor een woning of bedrijf, dat u wilt laten toetsen door de gemeente.
 

Uw bouwplan is bijvoorbeeld:

 • Het uitbreiden van de woning;
 • Het plaatsen van een dakkapel;
 • Het uitbreiden of verbouwen bedrijf of kantoor;
 • Het plaatsen van reclame zoals een reclamezuil, een reclamemast of reclame aan de gevel;
 • Het kappen van een boom;
 • Het maken van een inrit of uitrit.

U krijgt binnen 6 weken reactie op uw initiatiefplan.


2. U heeft een bouwplan dat niet past, of lijkt te passen binnen de regels van het bestemmingsplan. U vraagt de gemeente om advies over de haalbaarheid van dit plan.


Uw bouwplan is bijvoorbeeld:

 • Het bouwen van een woning of meerdere woningen;
 • Het bouwen of opstarten van een bedrijf of kantoor;
 • Het wijzigen van de gebruiksfunctie van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld van kantoor naar wonen;
 • Het ontwikkelen of herontwikkelen van grond of een gebouw.

U krijgt binnen 6 weken een reactie op uw initiatiefplan. Wij bespreken uw initiatiefplan op onze intaketafel. Ook toetsen wij of uw initiatiefplan past in onze omgevingsvisie. Als wij positief reageren, krijgt u informatie over het verdere verloop van uw aanvraag.

Ingeklapt