Wat u moet weten?

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket komt u te weten of u voor uw plan(nen) een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Het kan ook zijn dat u geen vergunning nodig heeft of melding hoeft te doen.  

Meer informatie vindt u op onze webpagina 'Vergunningscheck op Omgevingsloket.nl'. 

Vooroverleg of initiatiefplan 

Uw kunt uw bouwplan laten toetsen, voordat u een omgevingsvergunning definitief aanvraagt. Dit doet u door een vooroverleg aan te vragen via de website van het Omgevingsloket. Hiervoor selecteert u bij het doorlopen van uw aanvraag de optie 'Vooroverleg'. Deze optie komt u vanzelf tegen in het proces van vergunning aanvragen.

Ook een plan waarbij u de functie van een gebouw wilt aanpassen, bijvoorbeeld van woonfunctie naar kantoorfunctie, kunt u laten toetsen. Hiervoor dient u een initiatiefplan in. U weet dan of uw plan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de regelgeving. Bij grotere plannen die afwijken van het bestemmingsplan krijgt u advies over de haalbaarheid.

Meer informatie vindt u op onze webpagina 'Dien een initiatiefplan in'.

Omgevingsvergunning inzien 

Een eerder afgegeven omgevingsvergunning wordt bewaard in het bouwdossier en kunt u inzien. Meer informatie vindt u op overheid.nl.

Ingeklapt

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten hangen af van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in onze Legesverordening, onder het kopje bijlage, titel 2.

Veel voorkomende activiteiten en hun legeskosten:
 

Activiteit  Bedrag 
Bouwvergunning met bouwkosten < € 25.000 €500,00
Bouwvergunning met bouwkosten > € 25.000 Berekening via staffels
Kappen of rooien van bomen € 46,10
Het aanleggen van een in- of uitrit €165,83
Vooroverleg 
(wordt in mindering gebracht bij definitieve aanvraag)     
€150,00
Welstandstoets
(wordt in mindering gebracht bij definitieve aanvraag)
€148,90 
Ingeklapt

Afhandeling van uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 weken het besluit op uw vergunningsaanvraag. Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuwbouw of een groot project met gevolgen voor het milieu. De beslistermijnen kunnen eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Na het besluit geldt altijd nog een termijn van 6 weken. Hierin kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 

Zijn er geen bezwaren ingediend, dan kunt u starten met uw werkzaamheden. 
Zijn er wel bezwaren ingediend, dan ..

Ingeklapt

Heeft u vragen?

Op de website van het Omgevingsloket, onder veelgestelde vragen, staat een uitleg over de omgevingsvergunning. 

Heeft u toch nog een vraag over het aanvragen of een al aangevraagde omgevingsvergunning? Stel deze dan via gemeente@zundert.nl of bel naar 076-599 56 00.

Ingeklapt