Wij hebben een bestemmingsplan en regelgeving opgesteld

Het bestemmingsplan en beleid gebruiken wij om te sturen op goed gebruik van de ruimte voor iedereen. Zo blijft het prettig wonen, werken en verblijven in onze gemeente.

Wilt u weten of uw verzoek in onze plannen past?

Dat kunt u hier bekijken:

Ingeklapt

Zundert Floreert

Heeft u een idee dat meerwaarde heeft voor u en uw omgeving?

Dan is de Zundert Floreert-werkwijze misschien iets voor u. De Zundert Floreert-werkwijze is geschikt als u een initiatief heeft:

  • Dat meerwaarde heeft voor het bredere gebied, omdat het bijdraagt aan doelen als natuurherstel, leefbaarheid en klimaatbestendigheid.
  • Dat mogelijk maatwerk vraagt gezien de geldende regelgeving.
  • Waarbij u anderen – zoals dorpsraden, overheden of ondernemersverenigingen– nodig hebt voor de realisatie.

 

Hiervoor moet u uw plannen in een vroeg stadium delen en openstaan voor samenwerking met de omgeving. Maar, hier staat ook wat tegenover:

  • Een gebiedsadviseur van één van de betrokken overheden denkt vanaf het begin met u mee. De betrokken overheden zijn gemeente Zundert, provincie Noord-Brabant of waterschap Brabantse Delta.
  • De betrokken overheden bekijken samen uw initiatief en zoeken ruimte in de regelgeving om het verder te brengen.
  • U werkt aan een duurzaam resultaat voor het buitengebied van Zundert.
     

Wil u meer weten over de aanpak?

Kijk dan op de website van Zundert Floreert.

Ingeklapt