Global Goal gemeente


De gemeente Zundert is een Global Goal gemeente: wij zijn aangesloten bij het landelijke Global Goal Gemeenten initiatief van de VNG. Hiermee ondersteunt de gemeente Zundert de Global Goals (duurzame ontwikkelingsdoeleinden), aangenomen door de Verenigde Naties.

Kijk voor meer informatie op de website van de VNG.

Energie A16

Langs de A16 werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie. Iedereen kan hieraan meedoen. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen voor- en nadelen. De opbrengsten van de nieuwe windprojecten worden ingezet om het gebied te verduurzamen en de leefbaarheid te verbeteren. 

Kijk voor meer informatie op de website van Energie A16.

WindCent

WindCent zorgt in Zundert voor het borgen van de sociale randvoorwaarden van de windmolens langs de A16. Daarnaast doet WindCent een aanzet voor het opstellen van een Zundertse Energie Agenda. 

Kijk voor meer informatie op de website van WindCent.