Uitgangspunten herinrichting

De Molenstraat wordt heringericht tot een ‘fietsstraat’ met eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Het gemotoriseerde verkeer uit de richting Rijsbergen kan na de reconstructie de Molenstraat in rijden. Dit verkeer is te gast in de Molenstraat, fietsers hebben voorrang. Het gemotoriseerd verkeer vanuit Wernhout kan de Randweg gebruiken. Zo ontstaat er een aangenaam woon-, winkel- en verblijfsgebied voorzien van bredere trottoirs en met drie thematisch ingerichte pleinen op basis van cultuurpijlers van Zundert, zoals Van Gogh. Verder komt er nieuwe openbare verlichting en wordt de openbare ruimte geaccentueerd met boombakken. De boombakken verwijzen op hun beurt weer naar een andere cultuurpijler, namelijk de boomteelt. Het werk wordt in diverse fases uitgevoerd. De laatste fase zal naar verwachting in maart 2020 worden afgerond.

Website aannemer
Krinkels vertaalt op dit moment de ontwerpen naar technische tekeningen. Daarnaast voert de aannemer keukentafelgesprekken met bewoners en ondernemers en wordt het informatiecentrum aan de Molenstraat ingericht. Het laatste nieuws over de herinrichting van de Molenstraat kunt u steeds vinden op de website van de aannemer: https://herinrichtingmolenstraat.mett.nl/.

Mocht u als bewoner of ondernemer vragen hebben over de uitvoering van de werkzaamheden of over het ontwerp, dan kunt u het contactformulier op de website van de aannemer invullen.