Belastingplan 2018

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Deze wijzigingen kunnen voor u als ondernemer van belang zijn. Meer informatie over de voorwaarden en uitvoering van belastingregels vindt u op de website van de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl

Advies en informatie voor starters
Advies en informatie voor zzp'ers
Advies en informatie voor mkb'ers

Wetswijzigingen mkb'ers

Vanaf 1 juli hebben mkb'ers te maken met een aantal wetswijzigingen. Dit zijn de belangrijkste:

1. Basiscontract werkgevers en arbodienstverleners

Het basiscontract is nieuw in de Arbowet. Dit stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Deze minimumeisen bestaan uit rechten en plichten voor werkgever, werknemer en bedrijfsarts.


2. Wettelijke verplichting gasaansluiting vervalt

De verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet is vervallen. Deze wetswijziging is relevant voor bouwbedrijven, installatiebedrijven, loodgieters en netwerkbeheerders. Gemeente mogen bepalen of nieuwbouwwoningen op een warmtenet of op andere energie-infrastructuur worden aangesloten.


3. Nieuwe wettelijke regels voor pakketreizen en andere reisdiensten

Mkb'ers in de reissector krijgen te maken met nieuwe regels voor het aanbieden van pakketreizen en andere reisdiensten. 


4. Nieuwe regel administratie kinderopvang

Ondernemers met een kinderopvang moeten de gegevens van personeelsleden die staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang opnemen in de administratie. Deze persoonsgegevens moeten bewaard blijven.


5. Niet alle VOG's zijn geldig voor inschrijving Personenregister kinderopvang

Ook kunnen mkb'ers in de kinderopvang VOG's met bepaalde screeningsprofielen niet meer gebruiken voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang.

 

Meer informatie over deze wetswijziging vindt u hier