Klimaatambities voor de openbare ruimte

Het klimaat verandert, ook in de gemeente Zundert. We krijgen te maken met zeespiegelstijging, hogere temperaturen, nattere winters, extremere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gemeente Zundert, zoals: meer wateroverlast, grondwaterproblemen en problemen met de zoetwatervoorziening.

Om de openbare ruimte van de gemeente Zundert klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, formuleert de gemeente Zundert in 2019 haar klimaatambities. Deze ambities worden in 2020 geborgd in concrete toekomstplannen voor de openbare ruimte, de verkeers- en vervoersstroom en het riool- en watersysteem. Om de klimaatambities te bepalen, worden gebiedspartners nauw betrokken. De klimaatambities worden ook gebruikt in een breder verband, bijvoorbeeld in De Baronie. Onderaan deze pagina vindt u o.a. de verslagen van de bijeenkomsten over de klimaatambities met de gebiedspartners.

Ingeklapt

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vormen de behoeften van inwoners en stakeholders de basis voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte. Alle onderhoudsdisciplines van de openbare ruimte worden meegenomen in één integraal plan, het IBOR. Hierbij kunt u denken aan: wegen, groen, kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair. Onderaan deze pagina vindt u o.a. verslagen van bijeenkomsten én aankondigingen van buitenschouwen in het kader van het IBOR.

Ingeklapt

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Het onderwerp verkeer en vervoer raakt de hele Zundertse samenleving, daarom staan de behoeften van inwoners en partners centraal bij actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Onderaan deze pagina vindt u o.a. uitnodigingen voor bijeenkomsten, aankondigingen van buitenschouwen en verslagen van bijeenkomsten in het kader van het GVVP. 

Het GVVP bestaat uit drie onderdelen: 

  • De Mobiliteitsvisie; 
  • Het GVVP; 
  • Het Uitvoeringsplan. 
Ingeklapt

Zuidelijke Verkeersontsluiting (ZVO)

Het proces voor de Zuidelijke Verkeersontsluiting (ZVO) wordt opgestart a.d.h.v. de uitkomsten van het proces Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Ingeklapt

Planning bijeenkomsten stakeholders

In het schema hieronder is te zien op welke momenten er contact wordt gezocht met stakeholders om gericht input op te kunnen halen. Sommige contactmomenten zijn enkel voor genodigden: hier worden specifieke groepen vanuit specifieke achtergronden bevraagd.

Plan Wat Wanneer Tijdstip Locatie Op uitnodiging
Klimaatambities Werksessie Klimaatambities 20 aug X X Ja
GVVP/IBOR Bijeenkomst dorpsraden en WVZ 22 aug X X Ja
IBOR Bewonersschouw 7 sept 10.00 -
14.00 uur
Wernhout, Achtmaal en
Klein Zundert (route volgt)
Nee
    11 sept 14.00 - 
20.00 uur
Rijsbergen en
Zundert (route volgt)
Nee
GVVP Participatiegroep GVVP 11 sept X X Ja
Klimaatambities Werksessie Klimaatambities 19 sept X X Ja
GVVP/IBOR Dorpsbijeenkomsten 19 okt 10.00 -
18.00 uur
Achtmaal, Klein Zundert, 
Rijsbergen, Wernhout en
Zundert
(planning zie 'Downloads')
Nee
GVVP Participatiegroep GVVP okt - nov X X Ja

Wij waarderen de input van onze inwoners zeer, daarom hopen wij u allemaal te kunnen begroeten tijdens de bewonersschouwen en de dorpsbijeenkomsten!

Ingeklapt

Planning gemeenteraad

In bovengenoemde bijeenkomsten is input opgehaald bij stakeholders voor: de Klimaatambities, het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Deze input is samengevoegd en meegenomen in deze beleidsplannen. De beleidsplannen komen op de volgende momenten in onze gemeenteraad: 

Plan Wat Wanneer Tijdstip Locatie Op
uitnodiging
Klimaatambities Beeldvormende
Raadsbijeenkomst
27 nov 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee
IBOR/GVVP Beeldvormende
Raadsbijeenkomst
10 dec 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Ja
Klimaatambities De Ronde 17 of 18 dec 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee
Klimaatambities Het Besluit 14 jan 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee
GVVP De Ronde - Mobiliteitsvisie 18 of 19 feb 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee
GVVP Het Besluit - Mobiliteitsvisie 3 mrt 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee
IBOR/GVVP Beeldvormende 
Raadsbijeenkomst
24 of 25 mrt 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Ja
IBOR De Ronde 21 of 22 apr 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee
IBOR Het Besluit 12 mei 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee
GVVP De Ronde 18 of 19 mei 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee
GVVP Het Besluit 2 juni 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee
GVVP De Ronde - Uitvoeringsprogramma 6 of 7 oktober 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee
GVVP Het Besluit - Uitvoeringsprogramma 27 oktober 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis Nee

 

Ingeklapt