Klimaatambities voor de openbare ruimte

Het klimaat verandert, ook in de gemeente Zundert. We krijgen te maken met zeespiegelstijging, hogere temperaturen, nattere winters, extremere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gemeente Zundert, zoals: meer wateroverlast, grondwaterproblemen en problemen met de zoetwatervoorziening.

Om de openbare ruimte van de gemeente Zundert klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, formuleert de gemeente Zundert in 2019 haar klimaatambities. Deze ambities worden in 2020 geborgd in concrete toekomstplannen voor de openbare ruimte, de verkeers- en vervoersstroom en het riool- en watersysteem. Om de klimaatambities te bepalen, worden gebiedspartners nauw betrokken. De klimaatambities worden ook gebruikt in een breder verband, bijvoorbeeld in De Baronie. Onderaan deze pagina vindt u o.a. de verslagen van de bijeenkomsten over de klimaatambities met de gebiedspartners.

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vormen de behoeften van inwoners en stakeholders de basis voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte. Alle onderhoudsdisciplines van de openbare ruimte worden meegenomen in één integraal plan, het IBOR. Hierbij kunt u denken aan: wegen, groen, kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair. Onderaan deze pagina vindt u o.a. verslagen van bijeenkomsten én aankondigingen van buitenschouwen in het kader van het IBOR.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Het onderwerp verkeer en vervoer raakt de hele Zundertse samenleving, daarom staan de behoeften van inwoners en partners centraal bij actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Onderaan deze pagina vindt u o.a. uitnodigingen voor bijeenkomsten, aankondigingen van buitenschouwen en verslagen van bijeenkomsten in het kader van het GVVP.

Zuidelijke Verkeersontsluiting (ZVO)

Het proces voor de Zuidelijke Verkeersontsluiting (ZVO) wordt opgestart a.d.h.v. de uitkomsten van het proces Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Planning

In het schema hieronder is te zien op welke momenten er contact wordt gezocht met stakeholders om gericht input op te kunnen halen. Sommige contactmomenten zijn enkel voor genodigden: hier worden specifieke groepen vanuit specifieke achtergronden bevraagd.

Plan

Wat

Wanneer

Tijdstip

Locatie

Op uitnodiging

Klimaatambities

Werksessie Klimaatambities

20 aug

X

X

Ja

GVVP/IBOR

Bijeenkomst dorpsraden en WVZ

22 aug

X

X

Ja

IBOR

Bewonersschouw

7 sept

10.00 -
14.00 uur

Wernhout, Achtmaal en
Klein Zundert (route volgt)

Nee

 

 

11 sept

14.00 - 
20.00 uur

Rijsbergen en
Zundert (route volgt)

Nee

GVVP

Participatiegroep GVVP

11 sept

X

X

Ja

Klimaatambities

Werksessie Klimaatambities

19 sept

X

X

Ja

GVVP/IBOR

Dorpsbijeenkomsten

19 okt

10.00 -
18.00 uur

Achtmaal, Klein Zundert, 
Rijsbergen, Wernhout en
Zundert
(planning zie 'Downloads')

Nee

GVVP

Participatiegroep GVVP

okt - nov

X

X

Ja

Wij waarderen de input van onze inwoners zeer, daarom hopen wij u allemaal te kunnen begroeten tijdens de bewonersschouwen en de dorpsbijeenkomsten!