Klimaatambities voor de openbare ruimte

Het klimaat verandert, ook in de gemeente Zundert. We krijgen te maken met zeespiegelstijging, hogere temperaturen, nattere winters, extremere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gemeente Zundert, zoals: meer wateroverlast, grondwaterproblemen en problemen met de zoetwatervoorziening.

Om de openbare ruimte van de gemeente Zundert klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, formuleert de gemeente Zundert in 2019 haar klimaatambities. Deze ambities worden in 2020 geborgd in concrete toekomstplannen voor de openbare ruimte, de verkeers- en vervoersstroom en het riool- en watersysteem. Om de klimaatambities te bepalen, worden gebiedspartners nauw betrokken. De klimaatambities worden ook gebruikt in een breder verband, bijvoorbeeld in De Baronie. Onderaan deze pagina vindt u o.a. de verslagen van de bijeenkomsten over de klimaatambities met de gebiedspartners.

Ingeklapt

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vormen de behoeften van inwoners en stakeholders de basis voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte. Alle onderhoudsdisciplines van de openbare ruimte worden meegenomen in één integraal plan, het IBOR. Hierbij kunt u denken aan: wegen, groen, kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair. Onderaan deze pagina vindt u o.a. verslagen van bijeenkomsten én aankondigingen van buitenschouwen in het kader van het IBOR.

Ingeklapt

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Het onderwerp verkeer en vervoer raakt de hele Zundertse samenleving, daarom staan de behoeften van inwoners en partners centraal bij actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Onderaan deze pagina vindt u o.a. uitnodigingen voor bijeenkomsten, aankondigingen van buitenschouwen en verslagen van bijeenkomsten in het kader van het GVVP. 

Het GVVP bestaat uit drie onderdelen: 

  • De Mobiliteitsvisie; 
  • Het GVVP; 
  • Het Uitvoeringsplan. 
Ingeklapt

Zuidelijke Verkeersontsluiting (ZVO)

Het proces voor de Zuidelijke Verkeersontsluiting (ZVO) wordt opgestart a.d.h.v. de uitkomsten van het proces Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Ingeklapt

Planning bijeenkomsten stakeholders

In het schema hieronder is te zien op welke momenten er contact wordt gezocht met stakeholders om gericht input op te kunnen halen. Sommige contactmomenten zijn enkel voor genodigden: hier worden specifieke groepen vanuit specifieke achtergronden bevraagd.

Plan

Wat

Wanneer

Tijdstip

Locatie

Op uitnodiging

Klimaatambities

Werksessie Klimaatambities

20 aug

X

X

Ja

GVVP/IBOR

Bijeenkomst dorpsraden en WVZ

22 aug

X

X

Ja

IBOR

Bewonersschouw

7 sept

10.00 -
14.00 uur

Wernhout, Achtmaal en
Klein Zundert (route volgt)

Nee

 

 

11 sept

14.00 - 
20.00 uur

Rijsbergen en
Zundert (route volgt)

Nee

GVVP

Participatiegroep GVVP

11 sept

X

X

Ja

Klimaatambities

Werksessie Klimaatambities

19 sept

X

X

Ja

GVVP/IBOR

Dorpsbijeenkomsten

19 okt

10.00 -
18.00 uur

Achtmaal, Klein Zundert, 
Rijsbergen, Wernhout en
Zundert
(planning zie 'Downloads')

Nee

GVVP

Participatiegroep GVVP

okt - nov

X

X

Ja

Wij waarderen de input van onze inwoners zeer, daarom hopen wij u allemaal te kunnen begroeten tijdens de bewonersschouwen en de dorpsbijeenkomsten!

Ingeklapt

Planning gemeenteraad

In bovengenoemde bijeenkomsten is input opgehaald bij stakeholders voor: de Klimaatambities, het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Deze input is samengevoegd en meegenomen in deze beleidsplannen. De beleidsplannen komen op de volgende momenten in onze gemeenteraad: 

Plan

Wat

Wanneer

Tijdstip

Locatie

Op
uitnodiging

Klimaatambities

Beeldvormende
Raadsbijeenkomst

27 nov

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

IBOR/GVVP

Beeldvormende
Raadsbijeenkomst

10 dec

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Ja

Klimaatambities

De Ronde

17 of 18 dec

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

Klimaatambities

Het Besluit

14 jan

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

GVVP

De Ronde - Mobiliteitsvisie

18 of 19 feb

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

GVVP

Het Besluit - Mobiliteitsvisie

3 mrt

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

IBOR/GVVP

Beeldvormende 
Raadsbijeenkomst

24 of 25 mrt

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Ja

IBOR

De Ronde

21 of 22 apr

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

IBOR

Het Besluit

12 mei

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

GVVP

De Ronde

18 of 19 mei

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

GVVP

Het Besluit

2 juni

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

GVVP

De Ronde - Uitvoeringsprogramma

6 of 7 oktober

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

GVVP

Het Besluit - Uitvoeringsprogramma

27 oktober

20.00 uur

Raadzaal in het Raadhuis

Nee

 

Ingeklapt