Aanleiding

Dit project start om een aantal redenen. Ten eerste de bomen aan het deel van de Oranjestraat gelegen tussen de beide uiteinden van de Nassaustraat. Deze zorgen voor veel overlast. Wortelopdruk zorgt voor onveilige stoepen en een ongelijke weg.

Ook het verouderd, gemengd rioolstelstel is aan vervanging toe. Er komt een gescheiden rioolstelsel: hierbij stroomt het rioolwater door een andere buis dan het regenwater. Tijdens deze reconstructie stellen wij spuwers beschikbaar. Met deze spuwer kunt u het regenwater - op uw eigen perceel - afkoppelen van het gemengd riool. Onder het kopje ‘Spuwer’ vindt u hierover meer informatie.

Tenslotte de openbare verlichting, deze komt uit het bouwjaar 1976 en is sterk verouderd. Bij de reconstructie van de Oranjestraat, worden deze lichtmasten vervangen door energiezuinige masten.

Ingeklapt

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is te bekijken bij de Downloads onderaan deze pagina. Hier zijn ook drie dwarsprofielen te bekijken.

Ingeklapt

Beveiliging en privacy

PraatMee voldoet aan de richtlijnen van de AVG:

- Uw reacties zijn voor anderen niet te zien;
- Alle reacties worden opgeslagen in een officiële serveromgeving;
- Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging per mail van zijn of haar reactie.

Ingeklapt

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

Planning reconstructie Oranjestraat

Wanneer:

Wat:

14 augustus tot 11 september

Verzamelen wensen en behoeften van bewoners.

14 september tot 1 oktober

Verwerken van deze informatie en opstellen van een voorlopig ontwerp.

1 oktober tot midden oktober

Bestuurlijke besluitvorming over het voorlopig ontwerp.

Midden oktober - begin november

Voorlopig ontwerp voorleggen aan bewoners.

Begin november - eind november

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp.

Eind november - begin december

Bestuurlijke besluitvorming over het definitieve ontwerp.

Midden december

Definitief ontwerp voorleggen aan bewoners.

Midden december tot maart 2021

Opstellen contract en aanbesteden opdracht.

Mei 2021

Start van de werkzaamheden.

De bewoners zijn - op verschillende momenten - om hun mening gevraagd.

Ingeklapt

Koppel uw regenwater af van het gemengd riool!

Op dit moment zijn veel regenpijpen aangesloten op het gemengde riool: de regenpijp is – onder de grond – aangesloten op het riool met afvalwater. Dit is erg zonde! Regenwater is namelijk schoon en makkelijk te hergebruiken. Daarom vragen wij u om uw regenwater af te koppelen van het gemengde riool. Zo stroomt het regenwater rechtstreeks uw tuin in én blijft het grondwaterpeil op uw perceel op niveau.
 

Dit heeft een aantal voordelen:

- Is gunstig bij droge periodes;
- Goed voor de grondwaterstand;
- Het rioolstelsel wordt minder belast, zo verminderen we de overlast bij zware buien.
 

Wij zagen uw regenpijp door en plaatsen een zogeheten afkoppelsteen

Bij interesse, komen wij dit gratis voor u doen. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen, behalve aangeven dat u interesse heeft. Handig toch?

‘Zaag uw regenpijp door en draag bij aan het Zundert van morgen.’
 

Draag u graag bij aan het Zundert van morgen?

Meld u dan aan voor het afkoppelen van uw regenwater via m.van.andel@zundert.nl. U draagt zonder inspanning bij aan een klimaatbestendig Zundert.

Ingeklapt