Aanleiding

Dit project start om een aantal redenen. Ten eerste de bomen aan het deel van de Oranjestraat gelegen tussen de beide uiteinden van de Nassaustraat. Deze zorgen voor veel overlast. Wortelopdruk zorgt voor onveilige stoepen en een ongelijke weg.

Ook het verouderd, gemengd rioolstelstel is aan vervanging toe. Er komt een gescheiden rioolstelsel: hierbij stroomt het rioolwater door een andere buis dan het regenwater. Tijdens deze reconstructie stellen wij brickeys beschikbaar. Met deze brickey kunt u het regenwater - op uw eigen perceel - afkoppelen van het gemengd riool. Onder het kopje ‘Koppel uw regenwater af van het gemengd riool' vindt u hierover meer informatie.

Tenslotte de openbare verlichting, deze komt uit het bouwjaar 1976 en is sterk verouderd. Bij de reconstructie van de Oranjestraat, worden deze lichtmasten vervangen door energiezuinige masten.

Ingeklapt

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is te bekijken bij de Downloads onderaan deze pagina. Hier zijn ook drie dwarsprofielen te bekijken.

Ingeklapt

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

Planning 'reconstructie Oranjestraat'

Fase

Stuk Oranjestraat

Uitvoering

1.

Ettenseweg – tussen Het Steke en Wolfsheining                 

15 september 2021 - 5 november 2021

2.

Tussen Het Steke en Wolfsheining – tussen Nassaustraat  en Warande

25 oktober 2021 - 3 december 2021

3.

Tussen Nassaustraat en Warande – Warande

8 november 2021 - 11 maart 2022

4.

Warande – tussen de Frisostraat en Heiveld

17 januari 2022 – 22 april 2022

5.

Tussen Frisostraat en Heiveld – Clausstraat

18 april 2022 – 3 juni 2022

6.

Clausstraat – Laguitensebaan

6 juni 2022 – 29 juli 2022

 

De startdatum van het project is definitief. Maar, de datums per fase kunnen wijzigen, bijvoorbeeld door tegenvallers bij de werkzaamheden of slecht weer. 

Ingeklapt

Koppel uw regenwater af van het gemengd riool!

Op dit moment zijn veel regenpijpen aangesloten op het gemengde riool: de regenpijp is – onder de grond – aangesloten op het riool met afvalwater. Dit is erg zonde! Regenwater is namelijk schoon en makkelijk te hergebruiken. Daarom vragen wij u om uw regenwater af te koppelen van het gemengde riool. Zo stroomt het regenwater rechtstreeks uw tuin in én blijft het grondwaterpeil op uw perceel op niveau.
 

Dit heeft een aantal voordelen:

- Is gunstig bij droge periodes;
- Goed voor de grondwaterstand;
- Het rioolstelsel wordt minder belast, zo verminderen we de overlast bij zware buien.
 

Wij zagen uw regenpijp door en plaatsen een zogeheten afkoppelsteen

Bij interesse, komen wij dit gratis voor u doen. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen, behalve aangeven dat u interesse heeft. Handig toch?

‘Zaag uw regenpijp door en draag bij aan het Zundert van morgen.’
 

Draagt u graag bij aan het Zundert van morgen?

Meld u dan aan voor het afkoppelen van uw regenwater via m.van.andel@zundert.nl. U draagt zonder inspanning bij aan een klimaatbestendig Zundert.

Ingeklapt