Aanleiding

Dit project start om een aantal redenen. Ten eerste de bomen aan het deel van de Oranjestraat gelegen tussen de beide uiteinden van de Nassaustraat. Deze zorgen voor veel overlast. Wortelopdruk zorgt voor onveilige stoepen en een ongelijke weg.

Ook het verouderd, gemengd rioolstelstel is aan vervanging toe. Er komt een gescheiden rioolstelsel: hierbij stroomt het rioolwater door een andere buis dan het regenwater. Tijdens deze reconstructie stellen wij spuwers beschikbaar. Met deze spuwer kunt u het regenwater - op uw eigen perceel - afkoppelen van het gemengd riool. Onder het kopje ‘Spuwer’ vindt u hierover meer informatie.

Tenslotte de openbare verlichting, deze komt uit het bouwjaar 1976 en is sterk verouderd. Bij de reconstructie van de Oranjestraat, worden deze lichtmasten vervangen door energiezuinige masten.

Ingeklapt

Laat uw mening horen!

Bovenstaande maakt dat wij de Oranjestraat volledig aanpakken. De hele straat komt open te liggen. Om de nieuwe inrichting van de straat te bepalen, hebben uw hulp hard nodig. Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe inrichting van de Oranjestraat – zo goed mogelijk – aansluit op uw wensen en behoeften.

Zijn er voldoende groenvakken? Is er genoeg opstelruimte voor afvalcontainers? En is de verkeersveiligheid in orde? Laat uw mening horen, zo krijgen we een prettige Oranjestraat voor iedereen.


Hoe doet u dit?

Open de pagina Oranjestraat op PraatMee. U ziet een plattegrond van de Oranjestraat. Met de knop ´PraatMee’ kunt u eenvoudig uw mening achterlaten. Plaats een pin op de juiste locatie en selecteer het onderwerp waar uw mening over gaat. Het reactieformulier stelt de vragen.

Ingeklapt

Beveiliging en privacy

PraatMee voldoet aan de richtlijnen van de AVG:

- Uw reacties zijn voor anderen niet te zien;
- Alle reacties worden opgeslagen in een officiële serveromgeving;
- Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging per mail van zijn of haar reactie.

Ingeklapt

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

Planning reconstructie Oranjestraat

Wanneer:

Wat:

14 augustus tot 11 september

Verzamelen wensen en behoeften van bewoners.

14 september tot 1 oktober

Verwerken van deze informatie en opstellen van een voorlopig ontwerp.

1 oktober tot midden oktober

Bestuurlijke besluitvorming over het voorlopig ontwerp.

Midden oktober - begin november

Voorlopig ontwerp voorleggen aan bewoners.

Begin november - eind november

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp.

Eind november - begin december

Bestuurlijke besluitvorming over het definitieve ontwerp.

Midden december

Definitief ontwerp voorleggen aan bewoners.

Midden december tot maart 2021

Opstellen contract en aanbesteden opdracht.

April 2021

Start van de werkzaamheden.


Wij vragen u - op verschillende momenten in dit proces - om uw mening.

Ingeklapt

Spuwer

Bij de reconstructie van de Oranjestraat, koppelen wij het regenwater af van het gemengd riool. Wij bieden u graag de mogelijkheid dit ook te doen. Daarom stellen wij een gratis spuwer beschikbaar! Met deze spuwer kunt – aan de voorzijde van uw woning – het regenwater afkoppelen van het gemengde riool. Zo scheidt u op uw eigen perceel het regenwater van het rioolwater. Op deze manier dragen wij samen ons steentje bij aan een duurzame gemeente. De aannemer sluit de spuwer voor u aan.

Let op: u kunt alleen meedoen als er geen vuil water op het regenwater is aangesloten.

Wij informeren u later nog verder over de spuwer. Wil u nu al meer informatie? Neem dan contact op met Marnix van Andel via m.van.andel@zundert.nl.

Ingeklapt