Waarom dit gebied?

In het gebied Pannenhoef Oost zijn er een aantal particuliere initiatieven. Er wonen twee agrariërs die nadenken over hun toekomst en aankomende pensionering. Is er een opvolger? Is de locatie door een ander over te nemen? Of past een ander plan beter? 

Samen hebben deze agrariërs een behoorlijke grondpositie. Een mogelijke toekomstige andere invulling heeft dan ook directe impact op de omgeving. Goed om dan samen met die omgeving het gesprek aan te gaan. Daarbij zijn de gronden deels gelegen is in het Natuurnetwerk Brabant en zijn er wellicht kansen voor wateropgave en landschap.

Ingeklapt

Gebiedsregisseur en contactgegevens

Marcel van Miert is ad-interim gebiedsregisseur.

Ingeklapt

Stand van zaken

Afgelopen zomer hebben drie initiatiefnemers hun (eerste) ideeën gepresenteerd. Daarover hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen buurtgenoten. Op basis van de verkregen feedback zijn de ideeën deels in heroverweging genomen en moet er voor onderdelen gezocht worden naar een alternatieve invulling.

Gelukkig is gebleken dat er voldoende ‘energie’ is binnen de omgeving om samen naar de toekomst te kijken. Een vervolg ontmoeting is in de maak en i.v.m. het coronavirus kijken we welke invulling mogelijk is.

Ingeklapt

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van de Pilot Vitaal Buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via dit online aanmeldformulier.

Ingeklapt