Machtiging

U kunt iemand machtigen tot het aanvragen van:

  • Standaard uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
  • Uittreksel internationale Basisregistratie Personen
  • Uittreksel oudergegevens BRP
  • Uittreksel adreshistorie
  • Uittreksel datum vestiging
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Om iemand te machtigen gebruikt u het machtigingsformulier Burgerzaken gemeente Zundert (PDF, 106 kb) 

Aan het loket wordt de gemachtigde gevraagd om:

  1. Geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde. 
  2. Kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
  3. Ingevulde en ondertekende machtiging.