In de zeven deelgebieden

Bij de pilot zijn we aan de slag gegaan met de toekomstvisie voor zeven deelgebieden. In de vorige periodes werden wensen en mogelijkheden verkend. Sommige plannen kregen al vorm. In het gebied De Eldert wordt nu bijvoorbeeld berekend hoeveel de meerwaarde is van de verschillende initiatieven. Ook in andere gebieden werken enthousiaste bewoners in werkgroepen aan een gemeenschappelijke visie voor hun gebied.  

Ingeklapt

Concreet maken in projectplannen

Het coronavirus maakte het moeilijker om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Sommige gebieden liepen hierdoor  vertraging op. In veel gebieden zijn al heldere plannen ontstaan, maar nog niet overal is dat het geval. Daarom is het belangrijk dat in deze periode voor elk gebied eerdere fases zijn afgerond. Dan kunnen de initiatieven verder worden uitgewerkt in projectplannen en de juiste procedures worden doorlopen.

Ingeklapt

Dit zijn de bouwstenen

Bij het concretiseren van deze initiatieven houden we nu al rekening met de Omgevingswet. Door deze wet, die waarschijnlijk januari 2022 ingaat, worden de regels rondom ruimtelijke ontwikkeling versoepeld. Ook wordt als instrument het meerwaardetraject ingezet. Daarnaast willen we een handboek aanpak gebiedsproces maken, waarin inwoners en bedrijven aan het woord komen.

Ingeklapt
Ingeklapt

Samengevat

  • De deelgebieden werken enthousiast in kleine groepen aan hun gebied;
  • We richten ons op het concreet maken van initiatieven in elk gebied;  
  • We zorgen dat fases 1 en 2 zijn afgerond;
  • Samen gaan we met projectplannen de procedures doorlopen;
  • We gebruiken hierbij een lerende aanpak.
Ingeklapt