Wat gebeurt er in fase 3

Bij de pilot zijn we aan de slag gegaan met de toekomstvisie voor zeven deelgebieden. In de vorige periodes werden wensen en mogelijkheden verkend. Sommige plannen kregen al vorm. In het gebied De Eldert wordt nu bijvoorbeeld berekend hoeveel de meerwaarde is van de verschillende initiatieven. Ook in andere gebieden werken enthousiaste bewoners in werkgroepen aan een gemeenschappelijke visie voor hun gebied.

 

Samengevat:

  • De deelgebieden werken enthousiast in kleine groepen aan hun gebied;
  • We richten ons op het concreet maken van initiatieven in elk gebied;  
  • We zorgen dat fases 1 en 2 zijn afgerond;
  • Samen gaan we met projectplannen de procedures doorlopen;
  • We gebruiken hierbij een lerende aanpak.
Ingeklapt