Waarom zijn we gestart met de Pilot Vitaal Buitengebied?

Het buitengebied van Zundert is een schitterende plek om in te wonen en te werken. Dit gebied verdient het om economisch interessant en vitaal te blijven. Veel van ons leven tenslotte in en van het buitengebied. Maar we lopen ook tegen uitdagingen aan, zoals klimaatverandering en agrarische leegstand.

Het is van belang dat wonen, ondernemen en recreëren in het buitengebied aantrekkelijk blijft. Daar staan we in gemeente Zundert met zijn allen voor: gemeente, inwoners, bedrijfsleven en de politiek.

Ingeklapt

Wat willen we met dit project bereiken?

Wonen, werken en recreëren in het buitengebied van Zundert. Hoe kunnen we dat nu en straks op een fijne manier doen? Dagelijks lopen we tegen nieuwe uitdagingen aan, waar we op in moeten spelen. Denk aan agrarische leegstand, klimaatverandering, vergrijzing en de omschakeling naar duurzame energie.

Het is van groot belang dat we ontwikkelingen blijven volgen en onderzoeken hoe we het buitengebied van Zundert kunnen helpen en verbeteren. Voor de pilot ‘Vitaal Buitengebied’ werken we samen met verschillende partners in een ‘lerende’ aanpak. Het is goed om de knelpunten, mogelijke oplossingen en ontwikkelingen met elkaar te delen.

 

Met de pilot willen we drie dingen bereiken:

  1. We willen als gemeenschap in beweging komen (concreet samen aan de slag gaan);
  2. We willen tot een gezamenlijk nieuw perspectief voor het buitengebied komen;
  3. We willen op een nieuwe manier samenwerken met een ‘hoe kan het wel’ mentaliteit.
Ingeklapt

Wie werken er allemaal mee?

Samenwerken zorgt ervoor dat we ook in de toekomst fijn kunnen blijven wonen, werken en recreëren in het gebied. Tijdens de pilot ‘Vitaal buitengebied’ werken verschillende partijen samen.

De partners zijn:

  • Dorpsraad Achtmaal
  • Dorpsraad Klein-Zundert
  • Dorpsraad Rijsbergen
  • Dorpsraad Wernhout
  • Waterschap Brabantse Delta
  • De provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Zundert

Inmiddels zijn er veel andere partijen aangesloten bij de pilot, zoals Treeport, Fruitport, PRET, ZLTO, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.

Ingeklapt