Wat doen we in de Pilot Vitaal Buitengebied?

In de Pilot Vitaal Buitengebied slaan we dus de handen ineen om een Vitaal Buitengebied te creëren: een buitengebied waar het fijn wonen, ondernemen en recreëren is. Dat is nodig, want binnen ons gebied staan we voor verschillende uitdagingen. Als we nu geen actie ondernemen, zal er komende jarenveel meer leegstand in het buitengebied ontstaan. Daarom halen we in fase 1 ideeën en meningen op, zodat we in de volgende fases met elkaar aan de slag kunnen gaan.

Ingeklapt

Wat bedoelen we met het nieuwe (samen)werken?

  • Inwoners en organisaties in het buitengebied spelen de hoofdrol; 
  • Één overheid: provincie, waterschap en gemeente treden gezamenlijk en faciliterend op; 
  • Experimenteren, zoeken en leren en daarmee bouwstenen ophalen voor toekomstig beleid. 
Ingeklapt

Welke doelen hebben we?

  • Tijdens deze pilot willen we inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke partners en anderen in de gemeenschap met elkaar aan de slag laten gaan. Samen zoeken we concrete kansen en pakken dit op in de vorm van projecten en casussen;
  • Samen bepalen we het nieuwe toekomstperspectief voor het buitengebied. De thema’s in het buitengebied zoals economie, water, zorg en klimaatverandering proberen we hier te verbinden. Dit levert ook interessante informatie voor bijvoorbeeld de omgevingsvisie en het waterbeheerprogramma. Zo draagt het bij aan de langetermijnvisie voor de leefomgeving;
  • De pilot is een project waarin we al doende, stap voor stap, leren. In een lerende aanpak gaan we op zoek naar de beste mogelijkheden zodat we ideeën omzetten in concrete resultaten. Eén overheid met korte lijntjes en vroegtijdige afstemming; kijken naar wat er wel mogelijk is, is ons uitgangspunt.
Ingeklapt

Wat gebeurde er allemaal in fase 1?

  • Er werden vier dorpsavonden georganiseerd door de dorpsraden, deze werden goed bezocht. Er kwamen ongeveer 300 mensen bij elkaar om te praten over de verschillende thema’s;
  • Bij het VAB-loket kwamen 50 vragen binnen. Een aantal leidde tot nieuwe casussen. Ook vroegen 10 ondernemers een voucher van VABIMPULS aan;
  • Er waren ook ruim 100 deelnemers bij de sloop- en asbestvoorlichting. Ook was er een bijeenkomst ‘Onder de loep’ met sectoren en initiatiefnemers;
  • Natuurbeheerders, landbouwsector en andere partners hebben zich aangesloten bij de pilot.

Meer dan 300 inwoners en ondernemers uit het buitengebied van Zundert kwamen naar de dorpsbijeenkomsten Vitaal Buitengebied, georganiseerd door de dorpsraden Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Achtmaal. Samen gingen wij op zoek naar de kansen, de kracht, de oplossingen en de buikpijn van het buitengebied van de gemeente Zundert. Met één gezamenlijk doel: het creëren van een toekomstbestendig buitengebied.

Ingeklapt