Wat bedoelen we met het nieuwe (samen)werken?

  • Inwoners en organisaties in het buitengebied spelen de hoofdrol; 
  • Één overheid: provincie, waterschap en gemeente treden gezamenlijk en faciliterend op; 
  • Experimenteren, zoeken en leren en daarmee bouwstenen ophalen voor toekomstig beleid. 
Ingeklapt

Welke doelen hebben we?

  • Tijdens deze pilot willen we inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke partners en anderen in de gemeenschap met elkaar aan de slag laten gaan. Samen zoeken we concrete kansen en pakken dit op in de vorm van projecten en casussen;
  • Samen bepalen we het nieuwe toekomstperspectief voor het buitengebied. De thema’s in het buitengebied zoals economie, water, zorg en klimaatverandering proberen we hier te verbinden. Dit levert ook interessante informatie voor bijvoorbeeld de omgevingsvisie en het waterbeheerprogramma. Zo draagt het bij aan de langetermijnvisie voor de leefomgeving;
  • De pilot is een project waarin we al doende, stap voor stap, leren. In een lerende aanpak gaan we op zoek naar de beste mogelijkheden zodat we ideeën omzetten in concrete resultaten. Eén overheid met korte lijntjes en vroegtijdige afstemming; kijken naar wat er wel mogelijk is, is ons uitgangspunt.
Ingeklapt