Zeven deelgebieden

In fase twee kijken we naar zeven zeven deelgebieden/buurten met ieder verschillende vraagstukken en uitdagingen. In deze  gebieden spelen wensen, ideeën of knelpunten die moeilijk op te lossen lijken. Elk  gebied heeft een nieuwe aanpak, oplossing, ruimte voor regels, aandacht of ondersteuning nodig. Toch is iedere buurt verschillend: in sommige gebieden zijn al concrete initiatieven bekend of in gang gezet. In andere gebieden beginnen we juist met verkennen welke wensen, knelpunten of ideeën er zijn.

Ingeklapt

Wie trekt het?

Elk gebiedsvraagstuk heeft een trekker/regisseur. Deze trekker zorgt dat het casusteam bij elkaar komt en de taken verdeeld worden. Samen bepaalt het team wat er nodig is om verder te komen in de opgaven van het gebied. De overheden ondersteunen de teams door één contactpersoon aan te wijzen en daar waar nodig expertise in te zetten. Maar er kan ook gebruik gemaakt worden van informatie die bij de overheid bekend is over de gebieden (aantal inwoners, soorten bedrijven, heldere kaarten, beleid, etc.).

Ingeklapt

Elk vraagstuk is bijzonder

Ieder vraagstuk in het gebied is uniek en vraagt om een geheel eigen aanpak. Daarom houden we bij iedere casus een passend tempo aan. We kijken wat er speelt in een gebied en maken ontwikkelingen mogelijk. Zo zorgen we dat het gebied straks bijdraagt aan een vitaal buitengebied. We hebben natuurlijk ook te maken met verschillende belangen. Soms is het logisch om het hele gebied te informeren en iedereen te betrekken. Soms is het een kwestie van de juiste initiatieven met elkaar matchen.

Nadat we in beeld hebben welke wensen, ideeën, initiatieven en problemen er in een gebied zijn, zoeken we naar de verbinding. Het probleem van de één kan namelijk de oplossing voor de ander zijn. We willen mensen in beweging brengen om samen oplossingen mogelijk te maken en kansen te pakken.

Wat is het resultaat? Het resultaat verschilt per gebied. Het kan een integraal gebiedsplan zijn, waarbij verschillende onderwerpen zijn verbonden. Maar het kunnen ook concrete projecten en oplossingen die zijn ontstaan vanuit betrokkenen.

Ingeklapt

Ruimte in de regels

We kijken vanuit verschillende domeinen en belangen, bijvoorbeeld leegstand, water, landbouw, natuur of recreatie, naar een initiatief of een gebied. Ruimtelijke kaders en regels zijn leidend, regels zijn er namelijk met een reden. Maar soms zitten deze waardevolle ontwikkelingen in de weg. We komen met deze aanpak initiatieven tegen die volgens de regels niet (lijken te) kunnen, maar voor het gezamenlijk belang toch waardevol en wenselijk zijn. In de geest van de Omgevingswet, gaan we dan actief op zoek naar ‘ruimte in de regels’.

Ingeklapt

Maatschappelijke meerwaarde

Wat is de maatschappelijke meerwaarde voor het gebied? Daar beoordelen we initiatieven op. Soms lijkt een initiatief passend voor de omgeving, maar is uitvoering volgens bestaande regelgeving niet mogelijk. Dan kijken we als één overheid hoe we dit toch mogelijk kunnen maken. De ‘hoe kan het wel-mentaliteit’ is leidend. Met elkaar zoeken we naar kennis, kunde, ondersteuning en ruimte tussen de regels om oplossingen mogelijk te maken.

Ingeklapt

Samengevat

  • De trekker/regisseur roept het team bij elkaar;
  • De overheden werken samen bij de ondersteuning van de teams;
  • Het team verkent opgaven en kansen binnen een gebied;
  • Team kijkt hoe de omgeving wordt betrokken;
  • Doel is om concrete oplossingen mogelijk te maken;
  • We beoordelen initiatieven op maatschappelijke meerwaarde vanuit de 'hoe kan het wel-mentaliteit;
  • We delen ervaringen en leren van elkaar.
Ingeklapt