Zeven deelgebieden

In fase twee keken we naar de zeven zeven deelgebieden/buurten met ieder verschillende vraagstukken en uitdagingen. In deze gebieden speelden uitdagende wensen, ideeën of knelpunten. Elk gebied vroeg om een nieuwe aanpak, oplossing, ruimte voor regels, aandacht of ondersteuning. Toch was en is iedere buurt verschillend: in sommige gebieden zijn al concrete initiatieven bekend of in gang gezet. In andere gebieden begonnen we juist met verkennen welke wensen, knelpunten of ideeën er waren.

Ingeklapt

Fase 2 - samengevat

  • De trekker/regisseur riep het team bij elkaar;
  • De overheden werkten samen bij de ondersteuning van de teams;
  • Het team verkende opgaven en kansen binnen een gebied;
  • Team keek hoe de omgeving kon worden betrokken;
  • Doel was om concrete oplossingen mogelijk te maken;
  • We beoordeelden initiatieven op maatschappelijke meerwaarde vanuit de 'hoe kan het wel-mentaliteit;
  • We deelden ervaringen en leren van elkaar.
Ingeklapt