Zeven gebiedscasussen

We zijn gestart met zeven gebiedscasussen. In deze casussen spelen wensen, ideeën of knelpunten die op de reguliere manier moeilijk zijn op te lossen. Ze vragen om een nieuwe aanpak, nieuwe oplossingen, ruimte voor regels, bijzondere aandacht en ondersteuning. Iedere casus is verschillend: in sommige gebieden zijn concrete initiatieven bekend of al in gang gezet, in andere gebieden zijn we aan het verkennen welke wensen, knelpunten en ideeën er spelen. 

Ingeklapt

Trekkers/regisseurs

Iedere casus heeft een trekker/regisseur. Deze trekker/regisseur zorgt dat het casusteam bij elkaar komt en de taken verdeeld worden. Samen wordt bepaald wat er nodig is om verder te komen in de opgaven van het gebied.

Ingeklapt

Iedere casus is anders

Iedere casus en aanpak is uniek, er is geen standaard blauwdruk. We volgen per casus het tempo dat past. Het is een lerende aanpak die zich stap voor stap verder uitrolt. Door te bekijken wat er speelt in een gebied, maken we ontwikkelingen mogelijk waardoor het gebied gaat bijdragen aan een vitaal buitengebied. We zijn op de hoogte van de verschillende belangen die spelen. In de ene casus kan het logisch zijn het hele gebied te informeren en te betrekken, bij de andere volstaat het om initiatieven aan elkaar te knopen.

Na het in beeld krijgen van wensen, ideeën, initiatieven en problemen in een gebied, zoeken we naar de (eventuele) verbinding binnen dit gebied. Het probleem van de één kan namelijk de oplossing voor de ander zijn. We willen mensen in beweging brengen om samen oplossingen mogelijk te maken en kansen te pakken.

Het resultaat verschilt per gebiedscasus. Het kan een integraal gebiedsplan zijn. Maar het resultaat kan ook bestaan uit concrete projecten en oplossingen met energie en eigenaarschap bij betrokkenen.

Ingeklapt

Ruimte in de regels

We kijken vanuit verschillende domeinen en belangen, bijvoorbeeld leegstand, water, landbouw, natuur of recreatie, naar een initiatief of een gebied. Ruimtelijke kaders en regels zijn leidend, regels zijn er namelijk met een reden. Maar, soms zitten deze in de weg voor waardevolle ontwikkelingen. We komen met deze aanpak initiatieven tegen die volgens de regels niet (lijken te) kunnen, maar voor het gezamenlijk belang toch waardevol en wenselijk zijn. In de geest van de Omgevingswet, gaan we dan actief op zoek naar ‘ruimte in de regels’.

Ingeklapt

Maatschappelijke meerwaarde

We beoordelen initiatieven op maatschappelijke meerwaarde: de brede waarde van het initiatief voor een bepaald gebied. Als een waardevol initiatief passend lijkt voor de omgeving, maar volgens bestaande regelgeving niet kan, kijken we als één overheid hoe we dit toch mogelijk kunnen maken. De ‘hoe kan het wel-mentaliteit’ is leidend. Met elkaar zoeken we naar kennis, kunde, ondersteuning en ruimte tussen de regels om oplossingen mogelijk te maken. Maar, soms kunnen dingen ook om goede argumenten niet.

Ingeklapt

Samengevat

  • Trekker/regisseur roept het team bij elkaar; 
  • Team verkent opgaven en kansen binnen een gebied;
  • Team kijkt hoe de omgeving wordt betrokken; 
  • Doel is om concrete oplossingen mogelijk te maken; 
  • We beoordelen initiatieven op maatschappelijke meerwaarde vanuit de 'hoe kan het wel-mentaliteit'; 
  • We delen ervaringen en leren van elkaar.
Ingeklapt