Waarom dit gebied?

In Hulsdonk zijn verschillende agrarische en niet-agrarische ondernemers bezig met de doorontwikkeling van hun bedrijf. Anderen zijn juist gestopt, of wonen op een voormalige agrarische bedrijfslocatie, en zoeken naar een passende herbestemming van hun locatie. Daarnaast liggen er opgaven op gebied van water, natuur en landschap en verkeer. Binnen de pilot zoeken we naar oplossingen voor initiatieven die niet binnen de huidige beleidskaders passen en proberen we de initiatieven met elkaar en met de opgaven in het gebied te verbinden en zo kwaliteit toe te voegen.

Ingeklapt

Gebiedsregisseur en contactgegevens

Susan van Ostaayen is gebiedsregisseur, zij is te bereiken op 06-48 15 40 35 of via susan@boomkwekerijvanostaayen.nl.

Ingeklapt

Stand van zaken

Eind 2019 hebben we een aantal keukentafelgesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers die een initiatief hebben. Voor deze groep hebben we, vanwege de Corona-maatregelen in klein verband, in juli 2020 ook een bijeenkomst georganiseerd. Het doel van die avond: de initiatieven met elkaar delen en samen nadenken over de toekomst van Hulsdonk.

Vanwege het Corona-virus hebben we hier nog niet het vervolg aan kunnen geven dat we voor ogen hadden. Het pilot team is ondertussen wel aan de slag gegaan met enkele vraagstukken die tijdens de keukentafelgesprekken zijn opgehaald. Zo hebben we met een verkeerskundige van de gemeente Zundert gesproken over de verkeerssituatie en verkend hoe die verbeterd zou kunnen worden. Daar gaan we nog verder mee aan de slag. Daarnaast zijn enkele initiatieven inmiddels ook verder vormgegeven.

Het ziet er naar uit dat we ook de komende tijd geen bijeenkomsten kunnen organiseren. Omdat we wel stappen willen zetten om tot een toekomstperspectief of visie te komen, bekijken we hoe we dit op een andere manier kunnen organiseren. Bewoners en ondernemers in Hulsdonk zijn per brief uitgenodigd om hun idee├źn te delen en mee te praten over de toekomst van het gebied.

Ingeklapt

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van de pilot Vitaal Buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via dit online aanmeldformulier.

Ingeklapt