Waarom dit gebied?

We willen graag met de bewoners en ondernemers uit het gebied in gesprek komen over de kansen die zij voor zichzelf of het gebied zien. Dat heeft te maken met (autonome) ontwikkelingen in het gebied. Zoals op het vlak van natuur, water, landbouw, recreatie, toerisme en vrije tijd. Dat is nogal een opsomming. Maar samen kunnen we de kwaliteit van het gebied vergroten door te kijken waar raakvlakken zijn. Bijvoorbeeld welke waarde(n) vinden we belangrijk voor nu en in de toekomst om te behouden of te ontwikkelen? Of hoe wil je het gebied gebruiken, beleven, hoe kan je hier een boterham verdienen? Dat willen we met participatie van hopelijk vele mensen doen. Zo kunnen we door verschillende brillen kijken, erachter komen hoe de ander kijkt.

Ingeklapt

Gebiedsregisseur en contactgegevens

Theo van Empel is gebiedsregisseur, hij is te bereiken op 06-10 64 42 78 of via rinyentheo@kpnmail.nl.

Ingeklapt

Stand van zaken

In dit deelgebied start de participatie wat later (heeft te maken met regisseurswisseling). Dat heeft als voordeel dat we kunnen leren van het proces dat zich uitrolt in het gehele pilotgebied. En waar we voorbeeld aan kunnen nemen. Als het goed is horen we na 10 december of er een (nieuwe) gebiedsregisseur is. Pas dan kunnen we verder met de opstart.

We bevinden ons in fase 1: Organiseren en Activeren:

  • Pilotgebied aangewezen;
  • Team is op een haar na geformeerd;
  • Bewoners nog niet ge├»nformeerd maar staat in de startblokken;
  • We weten nog niet of er enthousiasme is;
  • Werkgroepen zijn nog niet samengesteld;
  • Start gemaakt met analyse gebied (beleid, doelen overheden).
Ingeklapt

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van de pilot Vitaal Buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via dit online aanmeldformulier.

Ingeklapt