Op maandag 17 juni 2019 organiseerde de gemeente Zundert een informatieavond ‘asbestsanering en sloop’, als onderdeel van het provinciale pilotproject om asbestsanering en sloop van bedrijfsbebouwing te bevorderen. Ondanks de recente ontwikkelingen vanuit de landelijke politiek – het asbestverbod is voorlopig van de baan – werd de bijeenkomst druk bezocht: we hebben ruim 100 inwoners en ondernemers mogen verwelkomen.

Hoewel de avond in het teken stond van asbestsanering en sloop, is er ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het “proces” voorafgaand aan de keuze voor het vernieuwen van het dak of sloop van (voormalige) bedrijfsgebouwen. Het is namelijk van groot belang dat vooraf goed wordt nagedacht over een eventuele vervolgfunctie, om zo dubbele investeringen te voorkomen. Bij bepaalde vervolgfuncties kan namelijk van u verlangd worden dat u uw bedrijfsgebouwen (gedeeltelijk) sloopt.

Tijdens de informatieavond hebben we belangstellenden geïnformeerd over het gemeentelijke VAB-Loket, over VAB-Impuls en heeft Asbestschakel/Sloopschakel inzicht geboden in hun werkwijze.

 

Asbest- en Sloopschakel

Is het voor u eenmaal duidelijk dat u uw dak gaat vervangen of uw bedrijfsgebouwen gaat slopen, dan is de volgende stap om hiervoor partijen te benaderen. Vanuit de gedachte om eigenaren te ontzorgen en sloop- en saneringskosten te drukken, is de provincie Noord-Brabant gestart met de pilot ‘Asbestsanering en Sloop’. De provincie heeft Asbest- en Sloopschakel de opdracht gegeven om een totaalpakket voor eigenaren aan te bieden. Hiertoe is een coöperatie opgericht waar verschillende bedrijven uit de keten zich bij hebben aangesloten. Het gaat dan om bedrijven die zich richten op sloop, asbestsanering, bouw of verduurzaming (denk aan zonnepanelen), maar ook financieel/fiscaal specialisten zijn hiervoor benaderd.

 

Ontzorgen

Via www.asbestschakel.nl wordt inzichtelijk gemaakt wat precies nodig is om het beoogde project te realiseren. Met behulp van een rekentool worden de kosten voor het totale project inzichtelijk gemaakt. Dat kan vrij nauwkeurig, door de eigenschappen van de bebouwing in de rekentool in te voeren.

Direct na het doorlopen van de rekentool kunt u aangeven of u een offerte wilt ontvangen en benaderd wilt worden door Asbestschakel/Sloopschakel (voor een keukentafelgesprek).

 

Kosten drukken

Allereerst worden kosten gereduceerd door “massa te maken”. Door niet iedere locatie apart, maar locaties binnen het betreffende gebied collectief te benaderen, ontstaat een aanbestedingsvoordeel (met een lagere kostprijs tot gevolg).

Ook door procesoptimalisatie worden kosten gereduceerd. Asbestschakel/Sloopschakel zorgt vanuit haar coördinerende rol voor een goede afstemming van deel-activiteiten en plant deze zo dat verschillende locaties in één keer meegenomen worden (denk bijvoorbeeld aan een asbestinventarisatie, of een ecologische scan die nodig is om te bepalen of er kwetsbare diersoorten aanwezig zijn).

Verder wordt aansluiting gezocht bij bestaande regelingen zoals ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ en helpen de financieel/fiscaal specialisten eigenaren bij het benutten van beschikbare fiscale constructies.

 

Rekentool voor iedereen toegankelijk

De rekentool die door Asbestschakel/Sloopschakel is ontwikkeld, is voor iedereen vrijblijvend te gebruiken. U bent niet verplicht om Asbestschakel daadwerkelijk de opdracht te verstrekken. De rekentool kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de kosten voor uw project eens in beeld te brengen.

 

Presentaties

De presentaties van de avond   kunt u hier nog eens bekijken