Maandagavond 17 juni organiseert de gemeente Zundert, samen met provincie Noord-Brabant de informatiebijeenkomst over de aanpak van asbestdaken en sloop. Bent u eigenaar van een pand dat asbest heeft, dan is deze bijeenkomst interessant voor u.

 

Asbest verwijderen?

In gemeente Zundert zijn er diverse ondernemers en particulieren met gebouwen met een asbesthoudend dak. 

Heeft u meer dan 35 m2 asbest? Dan moet u het professioneel laten verwijderen en is deze avond iets voor u. Heeft u minder dan 35 m2? Dan mag u zonder melding te maken de asbest verwijderen. Kijkt u daarvoor op www.zundert.nl/afval/asbest.

 

Provincie Noord-Brabant wijst Zundert aan als pilotgemeente

De provincie onderzoekt efficiĆ«nte manieren van asbestverwijdering en geeft hier informatie over. Zo krijgt u tijdens de bijeenkomst informatie over Asbestschakel/Sloopschakel. Asbestschakel/Sloopschakel heeft een coƶperatie voor Zuid-Nederland opgericht die zich, naast asbestsanering, ook op de sloop van vrijgekomen gebouwen richt: www.asbestschakel.nl.

 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over:

  • Het belang van het op tijd verwijderen van een asbesthoudend dak;
  • Het belang van het maken van een goede afweging als het gaat over een mogelijke vervolgfunctie voor uw gebouwen (en daaruit volgend de keuze voor het vervangen van uw dak of voor sloop van uw gebouwen);
  • Hoe Asbestschakel u kan ontzorgen bij asbestsanering en bij sloop van gebouwen;
  • Hoe u een asbesthoudend dak duurzaam kunt laten verwijderen en welke keuzes u daarbij kunt maken;
  • De mogelijkheid om een nieuw dak tegelijk te voorzien van zonnepanelen;
  • De door Asbestschakel ontwikkelde rekentool, waarmee u direct inzicht krijgt in de kosten voor uw project;
  • De mogelijke inzet van VABIMPULS (wat te doen met leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen?).

 

Graag ontvangen we een aanmelding als u wilt komen

Meld u aan via R.de.Ruijter@zundert.nl.