Acties

  • We stimuleren inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke partners en andere in de gemeenschap om met elkaar aan de slag te gaan. Samen zoeken we concrete kansen en pakken dit op in de vorm van projecten en casussen.
  • In de pilot komen we tot een gezamenlijk nieuw perspectief voor het buitengebied. De thema’s in het buitengebied zoals economie, water, zorg en klimaatverandering worden in samenhang benaderd. Dit levert input voor bijvoorbeeld de omgevingsvisie en het waterbeheerprogramma.
  • De pilot is een project waarin we al doende, stap voor stap, leren. In een lerende aanpak gaan we op zoek naar de beste mogelijkheden zodat we ideeën omzetten in concrete resultaten.