Partijen

In de pilot werken verschillende partijen samen. Elke partner werkt vanuit zijn eigen visie aan een vitaal buitengebied. De partners zijn:

  • Dorpsraad Achtmaal
  • Dorpsraad Klein-Zundert
  • Dorpsraad Rijsbergen
  • Dorpsraad Wernhout
  • Waterschap Brabantse Delta
  • De provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Zundert