Waarom dit gebied?

Ook in Raamberg geldt dat de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en nieuwe initiatieven de huidige wet- en regelgeving niet altijd voldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Binnen de pilot worden hiervoor, in goed overleg met de directe omgeving, oplossingen gezocht.

Ingeklapt

Gebiedsregisseur en contactgegevens

René Renne is gebiedsregisseur, hij is te bereiken op 06-3014 2014 of via renerenne@home.nl.

Ingeklapt

Stand van zaken

Bij de bewonersbijeenkomst in februari 2019 bleek dat er al de nodige ideeën en wensen waren ten aanzien van de vitaliteit van Raamberg. Daarmee is een kleine werkgroep voortvarend aan de slag gegaan. Door omstandigheden is dat proces begin 2020 helaas nagenoeg tot stilstand gekomen. In juli 2020 is een herstart gemaakt van de gebiedspilot Raamberg door middel van een goedbezochte bijeenkomst.

De meeste initiatieven richten zich vooralsnog op versterking van de recreatiemogelijkheden binnen Raamberg. Er wordt nog gezocht naar opties om ook bestaande ondernemers intensiever te betrekken in het proces. De uitdaging is om met elkaar perspectief te bieden aan ondernemers, oplossingen te zoeken voor knelpunten, ruimte te geven aan passende initiatieven en de kwaliteit van de woonomgeving te borgen.

Daarna zal in het laatste kwartaal van 2020 een begin worden gemaakt met het vormen van de gebiedsvisie. Naast de ideeën voor verbetering van het gebied en nieuwe initiatieven is er oog voor bredere thema’s, zoals klimaatadaptatie.

Ingeklapt

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van de pilot Vitaal Buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via dit online aanmeldformulier.

Ingeklapt