Tips

Wij geven u graag wat tips om criminaliteit in uw VAB-locatie te voorkomen. Wanneer u eenmaal verstrikt raakt in een crimineel web, is het heel moeilijk hier weer uit te komen. Daarom willen wij graag het volgende meegeven: 

  • Vraag een belangstellende huurder om samen in gesprek te gaan met de gemeente of het VAB-loket. U kunt ook verzoeken om bij een volgend gesprek u laten assisteren door iemand belast met ondermijning binnen de gemeente. U kunt aangeven dat u eerst van de gemeente wilt weten of het gebruik van de huurder in het bestemmingsplan van de gemeente past en of dat die activiteiten die men wil ontplooien vergunning plichtig zijn.
  • Trek belangstellende huurders na. Via WRH kan voor een klein bedrag een mogelijke huurder worden ‘nagetrokken’, voor zover zij bekend zijn in het register.
  • Houd uw buurt op de hoogte, bijvoorbeeld via een WhatsApp- of e-mailgroep, en meld hen verdachte situaties.
  • Houd contact met toezichthouders, bijvoorbeeld van de gemeente of politie.
  • Mail naar ondermijning@zundert.nl wanneer u geen concrete bewijzen heeft maar wel het gevoel heeft dat er iets niet klopt.
  • Wanneer u concrete feiten heeft van mogelijk strafbaar feit, meld dit aan de wijkagent via https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.
  • Noteer kentekens bij verdachte voertuigen of personen en onthoud hoe deze eruit zien.
  • Meld verdachte situaties via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 bij www.meldmisdaadanoniem.nl.